Навчання іноземних студентів


Володіння іноземними мовами в сучасному світі - чи не найважливіша складова образу успішної людини. Знання іноземних мов розширює кругозір, дозволяє зрозуміти культуру і звичаї інших народів, відкриває майже безмежні можливості в спілкуванні і встановленні професійних зв'язків, вирішенні кар'єрних питань.

Факультет іноземних мов Каразінського університету здійснює високоякісну підготовку фахівців в області іноземної філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за напрямами: «Мова і література» та «Переклад». На факультеті викладаються англійська, російська, німецька, французька, іспанська, італійська, арабська, китайська та японська мови. Крім іноземних мов студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

На факультеті навчаються громадяни Туркменістану, Азербайджану, КНР, Туреччини, Еквадору, Узбекистану, Марокко, Іраку, Ірану. Термін навчання осіб, які претендують на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складає 4 роки, «магістр» - 1,4 роки. На факультеті іноземні студенти навчаються як на денній, так і на заочній формі навчання.

Навчальний процес на факультеті здійснюють понад 200 провідних фахівців, серед яких 15 докторів наук, професорів і 70 кандидатів наук, доцентів. Навчання студентів забезпечується сучасними мультимедійними та технічними засобами, на факультеті функціонують 2 комп'ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, методичний центр і т.д.

Іноземні студенти факультету іноземних мов завжди з великим задоволенням беруть участь в конференціях, майстер-класах, пишуть і публікують наукові статті.

Крім того, на факультеті налагоджена система студентського самоврядування. Для іноземних студентів працює Студентське наукове товариство, студентський деканат. Представником від факультету в Раді іноземних студентів університету є студентка 3 курсу Таганова Мерджен. Рада вирішує питання і проблеми, які стосуються особливостей освітнього процесу, і захищає права та інтереси іноземних студентів.

Деканом факультету іноземних мов є доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Валентина Григорівна Пасинок.

Заступником декана з роботи з іноземними студентами є кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Миколаївна Авдєєнко.

Інформація для абітурієнтів.

Іноземні студенти, які бажають здобути вищу освіту (бакалавр), вступают на факультет іноземних мов за результатами проведення співбесіди з двох мов (російської та другої іноземної мови (англійської, німецької, французької або китайської)), в процесі якої визначається рівень мовної підготовки для повноцінного вивчення дисциплін.

Іноземні студенти, які бажають здобути вищу освіту (МАГІСТР), вступають на факультет іноземних мов за результатами проведення вступного екзамену з іноземної мови та професійного іспиту з теоретичних аспектів і практики перекладу іноземної мови.

Більш детальну інформацію про умови прийому та реєстрації Ви можете отримати на сайті Інституту міжнародної освіти http://www-center.univer.kharkov та http://start.karazin.ua/international.

Для абітурієнтів, які не мають достатньої мовної підготовки, в університеті функціонує Інститут міжнародної освіти (термін навчання - 10 місяців). Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сайті Інституту міжнародної освіти http://www-center.univer.kharkov.ua/ та http://start.karazin.ua/international.

Навчання іноземних студентів на факультеті іноземних мов здійснюється на платній основі за контрактом. Для отримання більш докладної інформації про порядок укладання контрактів на навчання, строки і порядок їх оплати слід звертатися до відділу контрактного навчання ХНУ імені В.Н. Каразіна (м.Харків, пл. Свободи, 4. Кімната 3-26а.