Інформація про програми підготовки на факультеті іноземних мов


Навчальні плани:


Робочі навчальні плани:


Підготовка бакалаврів:


Підготовка магістрів:


Мовна підготовка для непрофільних спеціальностей: