КИРИЧОК Інна Олександрівна


Старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Освіта:

 • 2012 р. — закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, факультет іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • брала участь у VI Міжнародній науковій конференції «Модернізація системи вищої освіти у відповідності до «Програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 рр.».

Сфера наукових інтересів:педагогічна та вікова психологія, особливості пам’яті.

Викладає курси:

 • німецька мова.

Основні наукові пубілкації:

 1. Інна Киричок, Сергій Жидків Leibeserziehung und Sport in den frühen Jahren der sowjetischen Herrschaft in den ukrainischen Gebieten. (1917-1920) Матеріали студентської online конференції “Сучасні тенденції у науці” – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2014.
 2. Інна Киричок, Дмитро Шимків Moderne Forschungen am großen hadronischen Kollider.Матеріалистудентської on-line конференції “Сучасні тенденції у науці” – Х.: Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015.
 3. Бугай О. М. «Навчання граматиці на прикладі модальних дієслів в англійській та німецькій мовах.» / О. М. Бугай, І. О. Киричок, О. В. Маматова. // «Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти – шлях до формування інтелектуального капіталу»,. – 2018. – С. 19–26.

 4. J. Astachowa. «Astrobiologie» / J. Astachowa, I. O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч І. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 7-10.

 5. A. Rebrisch. « Das Universum im Radiobereich. ICRS-Implementierungen. » / A. Rebrisch, I.O. Kiritschok. // Сучаснітенденціїунауці: збірникстудентськихнауковихпраць. ЧІ. – Х.: ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ. Н. Каразіна, 2019. – C. 53-56.

 6. V. Rychagova «Sind wir allein im Universum?» / V. Rychagova, I.O. Kiritschok. // Сучаснітенденціїунауці: збірникстудентськихнауковихпраць. Ч І. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 57-62.

 7. E. V. Sergeyeva. «Schwarzes Loch.» / E. V. Sergeyeva, I. O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч І. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 65-68.

 8. S. Skolota. «Die Verwendung moderner Teleskope für astrometrische Zwecke.». / S. Skolota, I.O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч І. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 68-71.

 9. P. Tsai. «Elektromobilität: gestern, heute und morgens» / P. Tsai, I.O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч IІ. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 69-73.

 10. U. Abaschnik. «Das Fernsehen als Instrument der kulturellen Einflüsse». / U. Abaschnik, I. O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч IІ. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 7–11

 11. A. Gaman. «Pithagoras Bruderschaft» / A. Gaman, I.O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч IІ. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – C.21-25

 12. O. Gorbachenko. «Mythos und Ritual in der Kulturanthropologie» / O. Gorbachenko, I.A. Kirichok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч ІI. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 31-35

 13. N. Skubina. «Folklore als Element der Kultur» / N. Skubina, I.O. Kiritschok. // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць. Ч ІI. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 65–68

 14. Petrova O.B. « Linguodidaktische Besonderheiten einer Fremdsprache für besondere Ziele. » /O.B. Petrova, M.V. Bogun, I.A. Kiritschok. . // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы ІІ Междунар.науч.-практ.конф., Минск, 21–22 марта 2019 / Белорус.гос.ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв.ред.). – Минск : БГУ, 2019. – С. 257–263.