СМОЛЯНА Тетяна Альбертівна


Доцент кафедри німецької філології та перекладу.

Закінчила у 2004 році Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, спеціальність «Філологія», а у 2005 році отримала спеціальність«Мова та літерітура (німецька)».

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Текст німецькомовної максими: когнітивно-дискурсивні аспекти» (27.09.2017, ХНУ ім. В.Н. Каразіна);

Професійна кар'єра:

 • 2008 - 2014 – викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету ім. О.М. Бекетова;
 • 2014 - 2016 – аспірант кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2015 - 2017 – викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського«Харківський авіаційний інститут»;
 • 2017 - 2018 – викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2018 - 2019 – старший викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • з 2019 - по т.ч. – доцент кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: фразеологія, лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, дискурс;
 • Має близько 25 наукових праць.

Педагогічна діяльність:

 • Викладає курси: «Німецька мова»,«Практика перекладу німецької мови», «Усна практика німецької мови».
 • Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської шкільної олімпіади з німецької мови (з 2017 – по т.ч.).

Основні наукові праці:

1. Смоляна Т.А. Структурно-функціональні ознаки німецькомовної максими / Т.А. Смоляна // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 692–693. − С. 244–248.

2. Смоляна Т.А. Німецькомовна максима та її порівняльні характеристики зі спорідненими мікротекстами / Т.А. Смоляна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 80. – № 1155. – С. 146–151.

3. Смоляна Т.А. Німецькомовна максима у світі теорії мовленнєвих актів / Т.А. Смоляна // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 191–197.

4. Смоляна Т.А. Комунікативні стратегії і тактики, реалізовані максимами Й. Ґете у публіцистичному дискурсі / Т.А. Смоляна // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 89–93.

5. Смоляна Т.А. Мовні засоби у комунікативних стратегіях і тактиках, реалізованих німецькомовною максимою Нового Заповіту у релігійному дискурсі / Т.А. Смоляна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 81. – С. 145–152.

6. Смоляна Т.А. Концепт ORDNUNG, вербалізований німецькомовною максимою / Т.А. Смоляна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Хмельницький, 2016. – № 10(3). – С. 65–67.

7. Смоляна Т.А. Концепт ПОКАЯННЯ, актуалізований німецькомовною максимою, її мовленнєвоактовий і тактико-стратегічний потенціал у дискурсі / Т.А. Смоляна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – № 84. – С. 70–77.

8. Смоляна Т.А. Прецедентність німецькомовної максими як ептоніму у пареміологічному та фразеологічному фондах / Т.А. Смоляна // Science and Education a New Dimension: Philology, II (6). – Budapest, 2015. – Issue 29. – P. 88–92.

9. Смоляна Т.А. Концептосфера німецькомовної максими / Т.А. Смоляна // Міжнародний круглий стіл «Сучасні лінгвістичні розвідки : надбання та перспективи», 29 січня 2014 р. : збірник матеріалів. – Кам’янець- Подільский, 2014. – С. 64–65.

10. Смоляна Т.А. Німецькомовні максими в контексті пареміології / Т.А.Смоляна // ХІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація», 7 лютого 2014 р. : тези доп. –Харків. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Ч. 2. – С. 107–108.

11. Smolyanaya T. Die Maxime als Eptonym im Deutschen / T. Smolyanaya // Forum for young researchers: «Young researchers in the global world: vistas and challenges», TESOL – Ukraine seminar «Innovative methods in teaching English in higher and secondary education», May 25–26, 2015. : thesis of report. – Kharkiv : O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2015. – P. 295–297.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua