Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»


Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія: «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» видається з 1966 року і є фаховим виданням категорії «Б» у галузях «Філологічні науки» (спеціальність – 035) та «Педагогічні науки» (спеціальності – 011, 014, 015) – наказ МОН України № 409 від 17.03.2020.; Свідоцтво про держреєстрацію № 21562–11462Р від 20.08.2015 р.).

Головний редактор:

Ребрій О.В., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Відповідальний секретар:

Кабірі М.Х., канд. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Редакційна колегія:

1. Безугла Л.Р., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

2. Бондаренко Є.В., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

3. Джовчош М., доктор. філол. наук (Університет Матея Бела, Словаччина)

4. Домінгос Матіто Ф., докт. філол. наук (Університет Ріоха, Іспанія)

5. Донець П.М., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

6. Ланге А., доктор. філол. наук (Таллінський університет, Естонія)

7. Мартинюк А.П., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

8. Морозова О.І., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

9. Піхтовнікова Л.С., докт. філол. наук (Приазовський технічний університет, Маріуполь, Україна)

10. Рандл К., докт. філол. наук (Болонський університет, Італія)

11. Самохіна В.О., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

12. Солощук Л.В., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

13. Фролова І.Є., докт. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

14. Бориско Н.Ф., докт. пед. наук (КНЛУ, Україна)

15. Голубнича Л.О., доктор пед. наук (НЮУ імені Ярослава Мудрого, Україна)

16. Костікова І.І., докт. пед. наук (ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

17. Куліш С.М., докт. пед. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

18. Мясоєдова С.В., канд. філол. наук (НЮУ імені Ярослава Мудрого, Україна)

19. Ніколаєва С.Ю., докт. пед. наук (Київський національний лінгвістичний університет, Україна)

20. Ольховська А.С., докт. пед. наук (ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна)

21. Пасинок В.Г., докт. пед. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

22. Тарнопольський О.Б., докт. пед. наук (Дніпропетровський університет економіки і права, Україна)

23. Черноватий Л.М., докт. пед. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Технічний секретар:

Пахаренко А.В., канд. філол. наук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Секретар:

Сиса Я.С., викл. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Адреса редакційної колегії:

Україна, м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4,

Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна,

факультет іноземних мов

Телефон: (057) 707-54-42

Email: visnyk.inozemnamova@gmail.com

http://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index