RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 712

26 травня 2018 року

VIII бакалаврські читання: форум молодих англістів

VIII бакалаврські читання: форум молодих англістів

15 травня на факультеті іноземних мов кафедра англійської філології провела студентський науковий семінар VIII бакалаврські читання: форум молодих англістів.

Студенти 4 курсу презентували свої бакалаврські дослідницькі проекти та прийняли участь у дискусіях за такими напрямками: дослідження медіа дискурсу, мультимодальна лінгвістика, лінгвістика тексту, теорія інтертекстуальності, аналіз дискурсу, його типи та жанри, функціональна стилістика, комунікативна та прагмалінгвістика, міжкультурна комунікація, особистість мовця, лінгвокультурологія та концептологія, актуальні питання методики викладання іноземної мови.

Вітаємо студентів з успішними виступами! Особливо хотілося б відзначити проекти Панасюк Анни Вербальні засоби впливу в англомовних медіійних текстах (група ЯА-45, науковий керівник доц. Віротченко С.А.), Кравцева Владислава Кіноалюзія в ігровому фільмі "Форрест Гамп" (група ЯА-41, науковий керівник проф. Морозова О.І.), Прядки Олени Лексико-семантичні та стилістичні засоби вербалізації почуття кохання в англомовних поетичних творах (група ЯА-45, науковий керівник доц. Віротченко С.А.), Пабат Юлії Структурні особливості романів С. Кінселли (група ЯА-45, науковий керівник викл. Найдіна Є.С.), Бугрим Анастасії Карнавалізація та її види (група ЯА-45, науковий керівник проф. Самохіна В.О.), Леінь Чзинь-Чана Роль Гумор в англомовному діловому дискурсі (група ЯА-46, науковий керівник доц. Шпак О.В.), Заіки Євгенії Гумор у мові та комунікації (група ЯА-41, науковий керівник проф. Самохіна В.О.), Яіцької Олени Перемикання коду у ситуації спілкування англійською як лінгва франка (група ЯА-45, науковий керівник доц. Котов М.В.), Тітаренко Вероніки Навмисний і ненавмисний гумор у побутовому дискурсі (група ЯА-44, науковий керівник викл. Найдіна Є.С.), Безпальченко Ксенії Дискурсивна особистість Доктора Хто в британському фантастичному дискурсі (група ЯА-41, науковий керівник доц. Котова І.А.), Курусь Ганни Концепт ГЕРОЙ в американському кінодискурсі (група ЯА-41, науковий керівник доц. Котова І.А.), Гришиної Олени Блоги у вивченні іноземної мови у вищій школі: стан, проблеми, перспективи (група ЯА-43, науковий керівник доц. Варенко Т.К.), Матяш Наталії Навчання читанню як засобу формування суміжних мовних і мовленнєвих навичок та вмінь у середній школі (група ЯА-44, науковий керівник ст. викл. Кузьміна В.С.).

Дуже дякуємо студентам, їх науковим керівникам, керівникам круглих столів і присутнім за широкий тематичний спектр актуальних досліджень і за активну участь у дискусіях.

Бажаємо подальших успіхів!