RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 706

19 березня 2021 року

Нові наукові звершення на факультеті іноземних мов!

Нові наукові звершення на факультеті іноземних мов!

Вітаємо!

Під керівництвом доктора філологічних наук, професора, академіка НАН ВО України Самохіної Вікторії Опанасівни будо захищено чергову дисертаційну роботу викладача кафедри англійської філології Кузнєцової Ольги Володимирівни. Дисертація на тему «Постмодерністський комічний ідіодискурс Дейва Баррі» виконана у річищі наукової школи В.О. Самохіної – дослідження функціонально-комунікативних характеристик англомовного гумору. З одного боку, це вже традиція. З іншого боку, зацікавленість у вивченні гумору є дійсно невичерпною темою, тому що весь час знаходяться нові об’єкти, нові грані, нові вектори дослідження. Професор В. О. Самохіна вже впродовж багатьох років займається своєю улюбленою темою, яку вона висвітлює з різних і неочікуваних ракурсів. Вікторія Опанасівна йде своїм шляхом, і завжди цікаво дізнатися, що нового вона зі своїми аспірантами відкрила в такій категорії як гумор. Під її керівництвом вже захищено 14 кандидатських дисертацій та ще 3 аспіранти активно працюють над новими науковими розвідками. Роботи, виконані молодими науковцями, є дуже сміливими, тому що не кожний візьме такий надзвичайно складний об’єкт як гумор. Кожна тема є самобутньою, оригінальною, концептуально креативною. Зі своїм науковим керівником, доктором філологічних наук, професором Вікторією Опанасівною Самохіною науковиця працює з п’ятого курсу. Кузнєцова О. В., будучи студенткою, посіла ІІІ місце на Регіональному конкурсі наукових робіт та ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Германські мови» (м. Ніжин) у 2013 році. На думку Ольги Володимирівни, велику роль у формуванні концепції дослідження відіграв життєстверджувальний підхід її наукового керівника проф. Самохіної В. О., яка виховує не лише молодих науковців, а й креативних особистостей. Гумор, що є основою наукових робіт, пов’язується конкретно з особистостями, які виховуються на факультеті. Саме тому, тема дисертації О. В. Кузнєцової пов’язана з креативною особистістю сучасного американського письменника-гумориста Дейва Баррі. «Своїми науковими досягненнями я цілковито завдячую науковому керівнику проф. В. О. Самохіній, яка для мене є взірцем ученого, педагога з великої літери. ЇЇ всебічна підтримка та допомога під час написання дисертації є неоціненною. Зустріч із Вікторією Опанасівною ще в мої студентські роки стала доленосною та вплинула на мій професійний та науковий розвиток» – говорить О. В. Кузнєцова.