RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 579

19 квітня 2021 року

​Кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – 90 років!

​Кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – 90 років!

Вітаємо!

Ці 90 – не просто роки існування, а час наполегливої й невтомної праці декількох поколінь. Крок за кроком,своїми науковимиздобутками кафедра надбала поважну репутацію не тільки в Україні, але у світовій спільноті.

Упродовж десятиліть кафедра англійської філології залишається потужним центром освіти й науки, альма-матер для численних знаних і шанованих фахівців. Кафедру не можна уявити без своїх молодих вихованців, які демонструють конкурентоспроможність та успішність на сучасному ринку праці, від закладів освіти до провідних підприємств у сфері інформаційних технологій.

Глибоко укорінені наукові та освітні традиції кафедри закладено патріархами української іноземної філології, імена яких є синонімом таланту, відданості справі та взірцевою доброчесністю – Борисом Семеновичем Хаймовичем, Беатрисою Йосиповною Роговською та їхніми численними учнями, серед яких, нажаль є ті, кого вже немає з нами – Ренатою Григоріївною Ткаченко, Оленою Владиславівною Тарасовою, Тамарою Федорівною Локшиною.

Кафедра англійської філології пишається 5 докторами філологічних наук: Вікторією Опанасівною Самохіною, Євгенією Валеріївною Бондаренко, Оленою Іванівною Морозовою, Людмилою Василівною Солощук та Іриною Семенівною Шевченко. Зараз на кафедрі також працюють 15 доцентів, 15 кандидатів наук, 8 аспірантів та пошукачів, які мають публікації в престижних наукових журналах, досвід участі в конференціях, у лінгвістичних та методичних семінарах різних рівнів. Щорічно науково-педагогічним складом проводяться заходи для студентів 3-4 курсів: «Форум молодих англістів: перші кроки до відкриття» та «Бакалаврські читання: форум молодих англістів». Міжнародна діяльність процвітає на кафедрі англійської філології: проєкт 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі» у руслі Стратегій розвитку університету 2019-2025 рр. (керівник – завідувач кафедри, проф., академік НАН України, доктор філологічних наук Вікторія Опанасівна Самохіна); здобуваються гранти на наукові дослідження, міжнародні стажування.

Довгий і славний шлях кафедри – яскравий приклад самовідданої праці колективу, якому притаманна талановитість, висока професійність та вміння долати труднощі, яких вистачає в усі часи!

Довідка

Кафедра англійської філології — одна з найстаріших на факультеті іноземних мов, її було створено як підрозділ Харківського педагогічного інституту іноземних мов.

Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі: проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту, когнітивна лінгвістика, дискурсологія,теорії картини світу та мовної особистості, мультимодальність в комунікації,теорія інформаційних війн, лінгвофольклористика, методики викладання іноземних мов тощо.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби у фахівцях, які мають поєднувати високу професійну компетентність у галузі англійської філології із загальною культурою, здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: вищих навчальних закладах,закладах загальної середньої освіти, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях, а також на підприємствах у сфері інформаційних технологій.