RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 251

20 квітня 2021 року

Важлива подія в науковому житті кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша – ХІ наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»!

Важлива подія в науковому житті кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша – ХІ наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»!

Дякуємо за участь!

15–16 квітня відбулася важлива подія в науковому житті кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша – ХІ наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». Підготовка до конференції тривала декілька місяців, але витрачені зусилля були того варті. Наведемо деякі факти. В роботі конференції взяли участь 110 учасників, з яких 74 науково-педагогічних працівника та аспірантів і 36 здобувачів вищої освіти. Хотілося б одразу звернути увагу на таку велику кількість студентів серед наших учасників, що відповідає сучасним освітнім тенденціям та загальній студентоцентрованій орієнтації закладів вищої освіти.

До початку конференції було видано електронний збірник матеріалів конференції, що складається з двох частин: перша частина містить тези НПП та аспірантів, а друга – тези студентів. Загальна кількість публікацій – 99.

В роботі конференції взяли участь представники 22 ЗВО: Волинського національного університету імені Лесі Українки, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, Київського національного лінгвістичного університету; Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонськогодержавного університету, Хмельницького національного університету, Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Перше пленарне засідання 15 квітня відкрила д.ф.н., професор Безугла Л.Р. із доповіддю «Перекладацькі трансформації у поетичних перекладах Генріха Ейгера», з якої присутні дізналися про поетичну перекладознавчу спадщину одного з найяскравіших представників Харківської філологічної школи.

Решту пленарного засідання було присвячено доповідям наших закордонних гостей: Анне Ланге з Таллінського університету (Естонія), Крістофера Рандла з Болонського університету (Італія) та Іва Гамб’є з університету м. Турку (Фінляндія). Всі вони є редакторами престижного видання Handbook of Translation Studies, і їхня участь в нашій конференції не є випадковою, адже саме наша кафедра започаткувала масштабний та амбітний міжнародний проект з видання українських перекладів книжок цієї серії. Наразі вже вийшло чотири томи, редакторами яких виступили д.п.н., професор Черноватий Л.М. та доц. Кальниченко О.А., а самі переклади виконували не тільки фахівці кафедри, а й представники багатьох інших ЗВО України.

Після пленарного засідання конференція продовжила свою роботу в секціях. Усього в перший день працювало шість секцій. Роботу першої секції «Історичні, культурологічні та соціолінгвістичні перекладознавчі студії», до складу якої увійшло 8 доповідей, очолював наш гість зі Львова д.ф.н., проф. Шмігер Т.В.. Роботу другої секції «Когнітивні та психолінгвістичні засади перекладацької діяльності», до складу якої увійшло 7 доповідей, очолювала д.ф.н., проф. Мартинюк А.П.. Роботу третьої секції «Переклад і міжкультурна комунікація», до складу якої увійшло 10 доповідей, очолювала д.ф.н., проф. Фролова І.Є.. Роботу секції 4 (А) «Теоретичні і прикладні питання художнього перекладу», до складу якої увійшло вісім доповідей, очолила к.ф.н., доц. Івахненко А.О.. Роботу секції 4 (Б) «Теоретичні і прикладні питання галузевого перекладу», до складу якої увійшло шість доповідей, очолила наша гостя з Політехнічного університету к.ф.н., доц. Мирошниченко В.М. Роботу п’ятої секції «Інтерсеміотичні та мультимодальні дослідження перекладу», до складу якої увійшло дев’ять доповідей, очолила наша гостя з Херсонського університету д.ф.н., проф. Цапів А.О.

Другий день конференції знову розпочався з пленарного засідання, на якому було представлено доповіді провідних перекладознавців України.

Д.ф.н., професор Ребрій О.В. присвятив свій виступ висвітленню інтерсеміотичних особливостей перекладу ілюстрованих дитячих творів.

Д.ф.н., професор Засєкін С.В. торкнувся цікавого і майже не розробленого на вітчизняних теренах питання перекладацької етики, а д.ф.н., професор Карабан В.І. розвинув цю тему далі, запропонувавши на розгляд аудиторії питання студентської доброчесності, яке особливо загострилося за умов дистанційної освіти. Д.ф.н., професор Демецька В.В. присвятила свою доповідь особливостям драматургічного перекладу. Закрив роботу другого пленарного засідання д.п.н., професор Черноватий Л.М., в центрі уваги якого перебували психолінгвістичні перекладацькі стратегії.

Далі робота конференції тривала в секціях. Роботу шостої секції «Методика навчання перекладу, технічні засоби перекладу», до складу якої увійшло 10 доповідей, очолювала д.п.н., проф. Ольховська А.С. Роботу сьомої секції «Трибуна молодих дослідників. У фокусі – художній переклад», до складу якої увійшло 14 доповідей, очолювала к.ф.н., доц. Лук’янова Т.Г..

Роботу восьмої секції «Трибуна молодих дослідників. У фокусі – галузевий переклад», до складу якої увійшло 12 доповідей, очолювала к.ф.н., доц. Тащенко Г.В. Роботу дев’ятої секції «Трибуна молодих дослідників. У фокусі – методика навчання перекладу, інтерсеміотичний переклад», до складу якої увійшло 11 доповідей, очолювала к.п.н., доц. Ковальчук Н. М..

Останнім заходом у програмі конференції стала лекція провідного фахівця з історії радянського перекладознавства, професора Кентського університету (США, Огайо) Брайана Бера під назвою «The Other Skopos Theory: Soviet Text Type Frameworks, 1919-1953». Надзвичайно цікавий матеріал, представлений нашим американським гостем, викликав великий інтерес у всіх учасників.

На завершення учасники прийняли одностайне рішення зустрітися на ХІІ конференції через два роки. До нових зустрічей!

Тези доповідей додаються.