RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 56

23 листопада 2021 року

У рамках Стратегії розвитку ХНУ імені В. Н. Каразіна на 2019 – 2025 рр. на факультеті іноземних мов було проведено вебінар-воркшоп Content-Based Instruction!

 У рамках Стратегії розвитку ХНУ імені В. Н. Каразіна на 2019 – 2025 рр. на факультеті іноземних мов було проведено вебінар-воркшоп Content-Based Instruction!

Дякуємо за участь!

10 та 17 листопада 2021 р. у рамках Стратегії розвитку ХНУ імені В. Н. Каразіна на 2019 – 2025 рр. (проект 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі») на факультеті іноземних мов було проведено вебінар-воркшоп Content-Based Instruction. Активну участь прийняли викладачі кафедри англійської філології!

Керівник проекту – доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри англійської філології В.О. Самохіна.

Вебінари проводилися на платформі Zoom, для чого командою з управління ліцензіями Zoom ХНУ імені В. Н. Каразіна було тимчасово знято обмеження тривалості відеоконференції 10 та 17 листопада.

Учасники вебінарів отримали сертифікати.

10 листопада 2021 р. серед присутніх було 70 осіб, де виступили:

Олексій НАВРОЦЬКИЙ (проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ імені В. Н. Каразіна, доцент, доктор юридичних наук): про особливості мовної підготовки іноземних громадян в університеті, про залежність якостіосвіти від ефективності методів мовної підготовки, про перспективи міжнародної освіти в Україні, про впровадження інноваційних підходів викладання як умови майбутньої якісної освіти студентів, про взаємодію між ННІМО та факультетом іноземних мов, про всіяку підтримку з боку ректорату університету щодо запровадження нових підходів.

Вікторія САМОХІНА (завідувач кафедри англійської філології факультету іноземних мов, доктор філологічних наук, професор, керівних проекту 2.10 Стратегії розвитку університету «Англійська мова в освітньому процесі»): про продовження циклу семінарів в рамках Стратегії розвитку університету на 2019-2015 рр., про використання методології CLIL на факультетах, про аналіз методичних, методолого-педагогічних проблем, та перекладу, про залучення фахівців з інших закладів освіти до участі в вебінарі, а також – надана інформація про можливість користуватися послугами двох лінгвістичних центрів в університеті.

Катерина ЛИСКОВА (координатор проекту Window on America Kharkiv): про проект Window on Amerika як допоміжний центр для вивчення англійської мови, про проекти академічного обміну, відвідування розмовних клубів та інших заходів центру.

Олексій ДІМІТРОВ (старший викладач кафедри природничих дисциплін ННІМО) – із доповіддю:

-Про курси OPEN, зокрема - Content-Based Instruction.

-Про зміст ознайомчого курсу (Orientation Course): політики Програми, користування Canvas, стратегії успішного навчання, особливості американської академічної культури, відповідальність за плагіат, та використання відкритих освітніх ресурсів (OER).

-Про зміст курсу (Content-Based Instruction):

A)Модуль 1. CBI та ми.Ознайомлення з основними поняттями. Особливості успішних СВІ програм (приведення навчальних цілей у відповідність до програм, специфіка роботи СВІ викладачів, важливість методів активного навчання, зниження тривожності, наявність ресурсів).

B)Модуль 2. Як вивчення мови вписується в СВІ? Принципи опанування другої мови в СВІ (різниця між вивченням та опануванням мови, необхідні елементи для опанування мови, про необхідність стратегічного виправлення помилок студентами), два підходи до викладання – Focus-on-formта Focus-on-forms, підготовка якісних матеріалів для читання (читабельність), ефективні методи створення словникового запасу.

C)Модуль 3. Навчальні цілі та зміст навчання. Загальні принципи викладання, цілі вивчення мови, підвищення рівня мислення студентів (таксономія Блума), причини винекнення труднощів під час виконання завдань (чіткі інструкції, алгоритми, когнітивне навантаження), скафолдінг (допомога інструктора під час вивчання нового матеріалу) та деякі види скафолдінгу, введення в відкриті освітні ресурси (OER).

-В якості завдання учасникам вебінару запропоновано підготувати силабус – «паспорт» курсу, з якого студенти можуть дізнатися зміст курсу, політики курсу, цілі навчання (окремо – з предмету, окремо – мовні), політики оцінювання, вимоги та поради до успішного навчання, контакти викладача тощо.

Олена СУХІНІНА (RELOAssistant відділу з питань викладання англійської мови Посольства США в Україні): про участь у програмі OPEN, про можливість долучення до будь-якого з дев’яти онлайн курсів, які проводяться чотири рази на рік.

Олена МОРОЗОВА (професор кафедри англійської філології факультету іноземних мов, доктор філологічних наук): про різницю між CLIL та СВІ.

Вікторія САМОХІНА (завідувач кафедри англійської філології факультету іноземних мов, доктор філологічних наук, професор, керівних проекту 2.10 Стратегії розвитку університету «Англійська мова в освітньому процесі»): підведення підсумків першої частини вебінару, про керівництво проектом, про еколінгвістичний підхід, який розглядає проблеми CLIL, про підручник як зразок впровадження методолгії CLIL в навчання.

17 листопада 2021 р. серед присутніх було 39 осіб, де виступили:

Вікторія САМОХІНА (завідувач кафедри англійської філології факультету іноземних мов, доктор філологічних наук, професор, керівних проекту 2.10 Стратегії розвитку університету «Англійська мова в освітньому процесі») – із вступним словом.

Олексій ДІМІТРОВ (старший викладач кафедри природничих дисциплін ННІМО) – із доповіддю:

-Про зміст курсу (Content-Based Instruction):

D)Модуль 4. Планування занять. Упорядкування змісту СВІ занять (створення «розумових рамок», повідомлення студентам, що заплановане і чому, зміна послідовності активностей).

E)Модуль 5. Культура, рівність та емоції в СВІ. Культура в СВІ класі, позитивне середовище в класі (култура поваги, можливість ризикувати, фідбек), прийоми утримання таргетної мови в класі, вивчення вимови.

F)Модуль 6. Адаптація. Розвиток навичок академічного письма (труднощі, зв’язність та узгодженість, деякі корисні заходи, роль критеріїв оцінювання, використання чернеток), рубрики (створення критеріїв оцінювання), розуміння аудиювання та читання (методи розвитку навичок читання та письма), як бути на крок попереду від студентів.

G)Модуль 7. Оцінювання. Різниця між проміжним контролем та підсумквим оцінюванням, труднощі під час оцінювання (лінвістичні вимоги та когнітивні вимоги, труднощі з мовою, культура, варіанти формативного оцінювання), способи виправлення помилок.

У кінці зустрічі відбулося підведення пісумків та оголошено анонс проведення семінарів.

Дякуємо усім та бажаємо подальшого натхнення!