RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 150

30 листопада 2021 року

Нові здобутки на кафедрі англійської філології!

Нові здобутки на кафедрі англійської філології!

Дякуємо викладачам кафедри англійської філології!

Вітаємо доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Кузнєцову О. В. доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Юлію СКРИННІК, доц., к.ф.н. кафедри англійської філологїї Світлану ТАРАСОВУ з отриманням диплому НАН ВО України лауреатів 3 премії конкурсу «Науково-методичний посібник»!

Навчально-методичний посібник “Граматика “Tenses of the English verb” підготовлений для забезпечення курсу англійської мови як першої іноземної на 1 курсі денного відділення (для студентів-іноземців). Рівень розроблених матеріалів відповідає рівневі В1+.
Цільовою аудиторією рецензованого посібника є здобувачі-іноземці першого курсу факультетів іноземних мов / філологічних факультетів, для яких англійська мова є спеціальністю або спеціалізацією. Запропоновані авторами навчальні матеріали та завдання можуть бути також використані в підготовці здобувачів вищої освіти за іншими спеціальностями, у групах із диференційним підходом до навчання, а також для забезпечення навчальних програм з англійської мови. Робота з практикумом, безумовно, підвищить обізнаність та філологічну ерудицію майбутніх учителів-мовників.
Також розроблений посібник може використовуватись з метою навчання студентів англійської мови інших спеціальностей, окрім філологічних, адже матеріал спрямований на розширення загальних компетентностей з мовної практики, а не вузької спеціальності.
Важливим також є залучення автентичних аудіо- та відео- матеріалів у кожному з розділів. Зокрема, такий вид практичного завдання сприяє аналітичному мисленню студентів, формуванню навичок логічної презентації інформації, базових умінь роботи з комп’ютерними програмами.
Бажаємо подальшої наснаги та творчих звершень!