RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 152

30 листопада 2021 року

На кафедрі англійської філології пройшов попередній захист магістерських робіт здобувачів освіти другого (магістерського) рівня!

На кафедрі англійської філології пройшов попередній захист магістерських робіт здобувачів освіти другого (магістерського) рівня!

Бажаємо успіхів!

26 листопада на кафедрі англійської філології пройшов попередній захист магістерських робіт здобувачів освіти другого (магістерського) рівня! Передзахист, який проводився у дистанційному форматі, зібрав більше 60 осіб – учасників: студентів, їх наукові керівники, викладачі кафедри англійської філології та представники деканату! Відповідно до Положення про підготовку і захист магістерської роботи, магістерська робота – це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки за певною програмою. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом знань, умінь, навичок, компетентностей, насамперед дослідницької, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків. Відповідно до протоколу попереднього захисту наукових робіт студенти мали можливість представити постер, у якому висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, обгрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати наукової роботи. Постерна презентація пройшла у атмосфері доброзичливості, толерантності: жвавий діалог, обговорення результатів, питання – відповіді – час пролетів швидко, а рівень зацікавленості представленими дослідження був високим як серед здобувачів, так і серед викладачів кафедри. Фактично всі представлені на передзахист наукові напрацювання здобувачів світи другого (магістерського) рівня мають апробацію у формі наукових статей у періодичних фахових виданнях, тез науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, що свідчить про зацікавленість порушеною тематикою. Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, академік НАН ВО України Вікторія Опанасівна САМОХІНА та наукові керівники привітали магістрантів із успішним проходженням етапу попереднього захисту магістерських робіт, побажали натхнення, успіхів у досягненні кінцевої мети – отримання омріяного диплома магістра!

Програма попередніх захистів магістерських робіт здобувачів освіти другого (магістерського) рівня додається.