RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 73

3 січня 2022 року

На кафедрі англійської філології 28 грудня 2021 року відбулись успішні захисти дисертацій!

На кафедрі англійської філології 28 грудня 2021 року відбулись успішні захисти дисертацій!

Бажаємо подальшої наснаги та творчих звершень!

На кафедрі англійської філології 28 грудня 2021 року відбулись успішні захисти дисертацій!

Захистили кандидатські дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 035 – Філологія:

ПОБЕРЕЖНИЙ ДМИТРО «Малі розповіді про Брекзит в англійськомовному сегменті соціальної інтернет-мережі «Фейсбук»: наративно-дискурсивний підхід».

Висловлюємо щиру подяку:

Науковому керівнику - МОРОЗОВІЙ ОЛЕНІ ІВАНІВНІ, доктору філологічних наук, професору, професору кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Рецензентам:

БОНДАРЕНКО ЄВГЕНІЇ ВАЛЕРІЇВНІ, доктору філологічних наук, професору, професору кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ, кандидату філологічних наук, доценту, завідувачу кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Опонентам:

УЩИНІЙ ВАЛЕНТИНІ АНТОНІВНІ, доктору філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, професору, професору кафедри англійської філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, завідувачу кафедри англійської філології.

ПІКАЛОВІЙ АННІ ОЛЕКСІЇВНІ, кандидату філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, доценту, доценту кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

ВЕРМЕНИЧ ЯНА «Мультимодальні метафори з референтом ЕКОЛОГІЯ в англомовному екологічному кінодискурсі».

Висловлюємо щиру подяку:

Науковому керівнику - МОРОЗОВІЙ ОЛЕНІ ІВАНІВНІ, доктору філологічних наук, професору, професору кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Рецензентам:

САМОХІНІЙ ВІКТОРІЇ ОПАНАСІВНІ, академіку НАН Вищої освіти України, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

ШАМАЄВІЙ ЮЛІЇ ЮРІЇВНІ, кандидату філологічних наук, доценту, завідувачу кафедри англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Опонентам:

КРАВЧЕНКО НАТАЛІЇ КИМІВНІ, доктору філологічних наук, професору, професору кафедри англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету.

ГОШИЛИК НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНІ, кандидату філологічних наук, доцент, доценту кафедри англійської мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щиро вітаємо та бажаємо творчого натхнення!