RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 237

15 лютого 2022 року

На факультеті іноземних мов 4.02.2022 було проведено ХХІ наукову онлайн-конференцію з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”!

На факультеті іноземних мов 4.02.2022 було проведено ХХІ наукову онлайн-конференцію з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”!

Дякуємо за участь!

Традиція проведення щорічних Всеукраїнських та міжнародних конференцій, яких зараз вже 21, має досить давню традицію, яка офіційно розпочалася з новим тисячоліттям в 2001 році.

Залучення співробітників факультету до наукової та методичної роботи є стовідсотковим. Об’єктом їх розвідок виступають мовні одиниці та мовленнєві явища германських, романських та східних мов, які розглядаються в багатьох аспектах у контексті різних методологічних парадигм. Проводиться великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції із подальшою апробацією у навчальному процесі, а також розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів.

Такий захід факультету за 21 рік поступово знайшов такий широкий відклик в Україні та за її межами. На конференції були присутні представники 18 ЗВО України та зарубіжжя.Кількість країн – 4 (Україна, Німеччина, Франція, Італія). Загальна кількість учасників 119.

Учасників конференції привітала декан факультету, докт.пед.наук. проф. Пасинок В.Г.

Працювало 6 секцій:

1. Лінгвосемантика та когнітивна лінгвістика: новітні напрями дослідження

2. Питання прагмалінгвістики та дискурсології

3. Перекладознавство та лінгвокультурологія як засади міжкультурної комунікації

4. Текст і жанр: сучасні теорії

5. Методика та практика навчання іноземних мов у сучасному світі

6. Діджиталізація навчання як вимога часу

Розмаїття тем представлених доповідей свідчить про широту наукових інтересів вчених: їх дослідження проводяться в галузі організації навчального процесу та контролю якості, мовних одиниць як матеріалу навчання, розвитку окремих компетенцій тих, хто вивчає іноземну мову, використання новітніх технологій в навчальному процесі, особливо в час пандемії. навчання професійного та ділового спілкування, перекладу. Усі ці напрямки представлені в 6 секціях.

Звіти керівників секції, програму, тези доповідей, сертифікати учасників, додаткові матеріали до доповідей, якими учасники люб'язно поділилися, доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1jhAIIrQ1dvyDyf-cUFZWgbxHH0i_Yqhm?usp=sharing