RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 93

25 грудня 2022 року

16 грудня 2022, в режимі онлайн, відбувся Круглий стіл «Сучасні виклики у підготовці усних та письмових перекладачів», присвячений 300-річчю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди.

16 грудня 2022, в режимі онлайн, відбувся  Круглий стіл «Сучасні виклики у підготовці усних та письмових перекладачів», присвячений 300-річчю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди.

Захід організовано спільними зусиллями кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна) і кафедри англійських та американських студій (Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина).

Засідання проводилося англійською мовою і розпочалося з привітань організаторів учасникам, де, зокрема, стисло окреслено непересічну постать Григорія Сковороди, включаючи його перекладацьку діяльність та його погляди на переклад, які є досить співзвучними сучасним тенденціям у перекладознавстві.

Далі учасники Круглого столу заслухали та обговорили стислі виступи доповідачів. Кожна доповідь тривала 10 хвилин, після чого відбувалася 15-хвилинна дискусія.

Професор Леонід Черноватий (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) розповів про досвід розвитку критичного підходу студентів до розв'язання термінологічних проблем у процесі онлайн-навчання перекладу. Результати оригінального дослідження засвідчили, що ефективність такого навчання можна суттєво підвищити за рахунок включення до його змісту пост-редагування машинного перекладу у поєднанні з модифікованою методикою «Міркуй вголос».

Доцент Наталя Ковальчук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) поділилася досвідом оцінювання студентських перекладів в онлайн-навчанні перекладу, продемонструвавши можливості комп’ютерних програм для швидкого й ефективного визначення ступеня використання машинного перекладу студентами під час виконання самостійних та контрольних робіт.

Доцент Мартін Дйовчош (Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Словаччина) описав методику застосування різноманітних інструментів для оцінювання прогресу студентів у процесі оволодіння ними уміннями усного послідовного та синхронного перекладу. Згадані інструменти включали, зокрема, анкетування, аудіо- та відеозапис перекладів студентів, оцінювання з боку викладачів та самооцінювання студентів.

Доцент Мирослава Мелічерчикова (Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Словаччина) продовжила тему навчання усного перекладу і повідомила про досвід використання студентських журналів у підготовці тлумачів, які, за її спостереженнями позитивно впливають на якість навчання.

Доцент Соня Ходакова (кафедра перекладознавства університету Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина) розглянула стабільні та динамічні характеристики у підготовці майбутніх усних перекладачів, до головних з яких вона віднесла когнітивні уміння, когнітивні стилі, структуру особистості та зовнішню структуру діяльності. Доповідачка наголосила на необхідності вивчення як кожної з цих характеристик окремо, так і їх взаємодії між собою.

Професор Магдалена Біла (директор Інституту перекладознавства та усного перекладу, філософського факультету Пряшівського університету, Словаччина) та доцент Гелена Качмарова (Інститут англійських та американських студій філософського факультету Пряшівського університету, Словаччина) доповіли про результати спільного проєкту «Англійська мова як «лінгва франка» та врахування особливостей її функціонування в процесі навчання письмового та усного перекладу в Пряшівському університеті». Дослідження виявило системні відмінності у вживанні англійської мови в академічному письмі її носіями, з одного боку, та іноземцями з високим рівнем володіння нею – з іншого, які доцільно враховувати при навчанні.

Доцент Ярміла Кредатусова (директор Інституту українознавства філософського факультету Пряшівського університету, Словаччина) аргументовано довела необхідність навчання юридичного письмового та усного перекладу з/на українську мову в Словаччині, зважаючи на значний наплив українських громадян, які, у зв’язку з війною, тимчасово перебувають на території Словаччини, і потребують перекладачів для одержання юридичної допомоги при вирішенні численних проблем, пов’язаних із їх перебуванням в новій для себе країні.

За перебігом дискусії, крім доповідачів, спостерігали і також брали участь у обговоренні інші викладачі перекладу з України (Київ, Харків, Львів), Словаччини, Німеччини та Італії. У заключному обговоренні учасники позитивно оцінили Круглого столу та обмін думками і висловили сподівання на продовження практики проведення подібних заходів у майбутньому.