Семінари


2014 рік

18-29 грудня 2014 року у межах постійно діючої лінгвістичної школи-семінару факультету іноземних мов кафедра ділової іноземної мови та перекладу провела цикл науково-практичних міжвузівських семінарів «Когнітивно-комунікативні дослідження у германістиці – 2014: здобутки і перспективи» (вул. Мироносицька,1). Присутні – науковці ХНУ ім. В.Н. Каразіна, аспіранти і пошукачі з інших ВНЗ Харкова і України.


18 грудня 2014 року на семінарі «Актуальні проблеми когнітивістики» з доповідями виступили д.ф.н., проф. І.С. Шевченко, д.ф.н., проф. Є.В. Бондаренко. Вони зробили огляд новітніх публікацій в Україні і зарубежем, захистів дисертацій з когнітивної лінгвістики. Про свій науковий доробок розповіли аспіранти і пошукачі Н. А. Олійник, І. В. Рябенька, А. Б. Калюжна, А. Єременко та інші. Подальша жвава дискусія за участю к.ф.н, доцентів І. В. Змійової, І. В. Давиденко стимулює розвідки молодих вчених, що працюють у межах наукової школи когнітивно-дискурсивного аналізу в синхронії та діахронії.


29 грудня 2014 року на круглому столі «Актуальні проблеми прагматики й дискурсології» з доповідями виступили д.ф.н., проф. І.С. Шевченко, д.ф.н., проф. Л.Р. Безугла. У ході огляду новітніх досліджень з прагматики і дискурсології в Україні і зарубежем було піднято важливі й дискусійні питання розвитку сучасної теорії мовленнєвих актів, теорії дискурсу. Аспіранти і пошукачі, які доповіли про свій науковий доробок, обмінялись науковими новинами і одержали чимало цінних порад від своїх наукових керівників і колег – к.ф.н., доцентів І. В. Лавриненко, В. О. Гуторова та ін.


11 грудня 2014 року кафедра ділової іноземної мови та перекладупровелаперший на факультеті методичний семінар «Інтерактивна дошка на заняттях з іноземної мови» (вул. Мироносицька,1, ауд. 2-10). Для присутніх – викладачів кафедри та ВНЗ Харкова ст. викл. Н. А. Олійник (на фото) запропонувана майстер-клас, що продемонстрував усі можливості роботи з дошкою: текстові та мультимедійні, аудіо-візуальні, відео, тощо. Зокрема, це виконання вправ студентами, перевірка правильності роботи на дошці, робота з on-lineтекстами та відео, проведення презентацій викладачем і студентами, спілкування із студентами за межами аудиторії у мережі Інтернет.

Інтерактивна дошка дає змогу викладачеві чи доповідачу поєднати два різні інструменти: екран для відтворення інформації і традиційну маркерну дошку. Інформація відтворюється на екрані за допомогою мультимедійного проектора, підключеного до того ж комп'ютера, а спеціальні ручки можуть бути використані для написання на екрані тексту, малюнків та їх видалення електронною гумкою. дає змогу одним дотиком пальця відкрити будь - який комп'ютерний додаток чи сторінку в Інтернеті, продемонструвати заздалегідь створений матеріал чи просто щось намалювати, зберегти тільки що створене у вигляді комп'ютерного файла, роздрукувати, відправити чи розмістити в Інтернеті тощо. Створення об'єктів на електронній дошці та їх редагування можна здійснювати безпосередньо в додатках Word, Excel, Power Point та ін., а весь процес роботи на екрані можна записати у відеофайл, потім за допомогою універсального програвача відтворити на екрані або на моніторі комп'ютера.
Для роботи з інтерактивною дошкою не потрібно спеціальних навичок чи знань. Достатньо бути користувачем персонального комп'ютера.