БОБРО Мария Павловна

Кандидат филологических наук, ст. преподаватель кафедры делового иностранного языка и перевода

Общий научно-педагогический стаж 15 лет

2003 г. – Окончила с отличием Харьковский национальный университет, филологический факультет по специальности «Прикладная лингвистика», получила квалификацию лингвиста-информатика, переводчика, программиста, преподавателя информатики и английского языка.

Защищённые диссертации:

кандидатская «Аксиологические и лингвокультурные параметры концепта ЖИЗНЬ как составляющей украинской концептосферы».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=skk4jk8AAAAJ&hl=uk&authuser=2

Преподает курсы:Иностранный язык

Основные публикации:

1.Бобро М. П. Українська історична та діалектна лексика із значенням «бідувати» // Наукові записки. Філологічні науки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Книга 1. 2014. С. 90–93.

2.Бобро М. П. Вербальні репрезентанти архетипу «жити багато» в українському лінгвокультурному просторі // Вiсник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2014. № 1127. Вип. 71. С. 82–85.

3.Бобро М. П. Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи «жити, існувати» в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2014. Вип. 29. С. 28–35.

4.Бобро М. П. Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. № 1152. Вип. 72. С. 50–53.

5.Бобро М. П. Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2015. Вип. 31. С. 18–27.

6.Бобро М. П. Аксіологічні параметри концепту «робота» в українській мовній картині світу // Вiсник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. Вип. 73. С. 116–118.

7.Бобро М. П. Життя як рух і шлях: український вимір (образні парадигми, лінгвокультурнісенси, ціннісні характеристики) // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Kolektivnímonografievěnovana 20. výročízahájenívýukuukrajinštynijakostudijníhooborunaFilozofické fakultěMasarykovyuniversity v Brně. Jazyk. Брно. 2015. С. 53–60.

8.Бобро М. П. Опозиції «верх – низ» та «рух угору – рух вниз» як аксіологічні маркери концепту «життя» // Вiсник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2017. Вип. 77. С. 39–42.

9.Бобро М. П. Слово, фразеологізм та паремія як засоби експлікації концептуальної інформації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2018. Вип. 41. С. 154–158.

Контактная информация

Адрес: ауд. 2-2, ул. Мироносицкая, 1, г. Харьков, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua