КОТОВА Анна Владимировна


Доцент кафедры английского языка.

Образование:

 • 2002 г. — окончила ХНУ имени В. Н. Каразина.

Защищённые диссертации:

 • кандидатская: «Организация самостоятельной работы студентов отечественных университетов во второй половине ХХ века» (2010).

Профессиональная карьера:

 • с 2002 г. — преподаватель кафедры английского языка.

Сфера научных интересов:
вопросы организации самостоятельной работы студентов.

Основные публикации:

 1. Котова А. В. Використання інформаційних технологій в органі-зації самостійної роботи студентів / А. В. Котова // Вісн.Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2007. – № 21 (137). – С. 159 – 165.
 2. Котова А. В. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ сторіччя / А. В.Котова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Питання професійної підготовки фахівців у сучаснихпедагогічних дослідженнях : зб. наук. пр. – Х. : Стиль-Іздат, 2007. – С. 106 – 112.
 3. Котова А. В. Визначення сутності та змісту самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах / А. В. Котова //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ),2008. – № 3. – С. 92 – 95.
 4. Котова А. В. Планування самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах / А. В. Котова // Проблеми сучасноїпедагогічної освіти : зб. статей : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2008 – Вип. 17. – Ч.1. – С. 145 – 149.
 5. Котова А. В. Висвітлення питань керування самостійною роботою студентів у педагогічній літературі / А. В. Котова // Вісн.Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. – № 8 (147). – С. 23 – 27.
 6. Котова А. В. Висвітлення прогресивних педагогічних ідей про роль викладача в організації самостійної роботи студентів усучасному ВНЗ / А. В. Котова // Вісн. Львівського ун-ту : Педагогічні науки. – Л. : Видавн. центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. –Вип. 25. – Ч. 3. – С. 250 – 256.
 7. Котова А. В. Організація контролю самостійної роботи студентів ВНЗ другої половини ХХ століття / А. В. Котова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 28-31.
 8. Котова А. В. Керування самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах другої половини ХХ сторіччя / А. В.Котова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матеріали VМіжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 20 – 21 трав. 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С.Сковороди, 2008. – Ч. 1. – С. 233 – 235.
 9. Котова А. В. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з друкованими носіями інформації / А.В. Котова // Vedeckyprumyslevropskehokontinentu: матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ ; Прага, 1–15груд. 2007). – Д.; Прага : Publishing House “Education and Science”, 2007. – С. 3 – 5.
 10. Котова А. В. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / Н. О. Ткачова, А. В.Котова // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта,18 – 20 верес. 2008 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2008 – С. 120 – 123.

Контактная информация

Адрес: ауд. 10-10, площадь Свободы, 4, г. Харьков, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua