КУЗЬМИНА Вера Сергеевна


Старший преподаватель кафедры методики и практики преподавания иностранного языка.

Образование:

 • 1971 г. — окончила Харьковский государственный университет (ХГУ), факультет иностранных языков.

Профессиональная карьера:

 • 1974 – 1977 гг. — преподаватель кафедры перевода и кафедры английского языка факультета иностранных языков ХГУ;
 • 1977 – 2006 гг. — преподаватель кафедры английской филологии;
 • с 1985 г. — старший преподаватель кафедры английской филологии;
 • с 2006 г. — старший преподаватель кафедры методики и практики преподавания иностранного языка, старший преподаватель кафедры английской филологии и старший преподаватель кафедры делового английского языка.

Направления научной деятельности:
методика преподавания иностранных языков в высшей школе.

Преподает курсы:

 • практический английский язык на 3 курсе факультета иностранных языков,
 • практический английский язык как второй иностранный на 2 курсе,
 • семинары по методике преподавания иностранных языков в средней школе на 3-4 курсах факультета иностранных языков.

Основные научные труды:

Статті:

1. (зі студенткою )O. Logvinenko, V.S. Kuzmina The Role of the English Language in tourism business. Збірник наукових статей студентів. Вип.4.- Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентські студії.- Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017 – 428 стор Ст..259-264
Тези:
1. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. К вопросу об организации и планировании занятия по грамматике в специализированном и неспециализированном вузе . Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво . Збірник тез ХНУ імені В. Н. Каразіна -
2015 – 115 стор. ,стор 53-54
2. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Особливости контролю при вивченні іноземної мови. Матеріали ХІУ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 27.03 2015
3. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Обучение реферированию студентов старших курсов языковых и неязыковых вузов Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво стор 53-54 ХНУ ім. Каразіна 25.02 2015 – 115 стор
4.Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Виды письменных заданий для обучения лексике студентов старших курсов языковых и неязыковых вузов. У міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» стор.65-66 17.04 2015 -158 стор.
5. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Способы презентации нового грамматического материала в средней и высшей школе. Шостий міжнародний науковий форум . Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології стор.58-59 11.09 2015 ХНУ ім..Каразіна -160 стор.
6. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа с шутками на уроках английского языка Матеріали ХV наукової конференції «Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. 2016 – рік англійської мови» з міжнародною участю –ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016, с. 94-95
7. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Использование разноуровневых заданий при работе с аспектом «Вusiness English». Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика» Київ- Буча, 2016 c. 95-97
8. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа с грамматической темой «Страдательный залог» на занятиях по английскому языку со студентами младших курсов».Матеріали УІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи
інтеграції школи та ВНЗ Харків – 2016, c.87-89
9. Кузьміна В.С., Іваніга О.В Интерактивный подход к обучению лексике. ХVІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Стор. 62-64 03.02 2017
10. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Застосування інтернету у навчанні англійської мови у середній школі. Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні
проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017 с.89- 91
11. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. К вопросу об организации и планировании занятия по грамматике в специализированном и неспециализированном вузе . Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво стор 53-54 ХНУ ім. Каразіна 25.02 2015 – 115 стор.
12. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Вживання безособових форм дієслів в бізнес-англійській мові. –Буча 22.02 2017. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика.» Київ-Буча 22.02 2017 с.299-302
13. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Застосування інтернету у навчанні англійської мови у середній школі. Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017 с.89-91
14. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Виды творческих заданий для активизации усвоения грамматического материала для студентов старших курсов вузов. Матеріали ХУІІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 2018 200 стор. Стор.112-114
15. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Оптимизация использования аудиторного времени с целью повышения мотивации студентов. Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків -2018 232 стор. с.89-90
16. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Парная и групповая работа на занятиях по английскому язику как основа кооперативного обучения. Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії» Тези доповідей. Харків – 2018,176 стор.стор.68-71
17. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Аудіювання як засіб закріплення граматичних навичок студентів старших курсів. ХУІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 2019. Тези доповідей-199 стор. Стор.80-82
18. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа над ошибками в письменных контрольних работах студентов. Шоста міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» Харків
Харків 2019

Участь в конференціях:
1. Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» ХНУ ім. Каразіна 25.02. 2015
2. ХІУ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація. 27.03 2015
3. У міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 17.04 2015
4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика.» Київ-Буча 25.03 2015
5. Шостий міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології 11.09.2015
6. ХV наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. 05.02.2016
7. ІІ Міжнародна науково-практична конференціїя «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика» Київ- Буча, 24.02. 2016
8. УІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 22.04. 2016
9. Сьомий міжнародний науковий форум «Сучасна іноземна філологія: Дослідницький потенціал.» Харків 21.10.2016
10. ХУІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 3.02.2017
11. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи і технології прогнозування моделювання і управління соціально-економічними процесами» «Український гуманітарний інститут» 28.02.2017
12. ІХ Міжнародна науково-методична конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017
13. ХУІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 02.02 2018
14. Х Міжнародна науково-методична конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 20.04.2018
15. Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії» 23.10.2018
16. ХУІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова Комунікація» Харків – 01.02 2019
17. Шоста міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» Харків 18.04 2019

 1. Speak English with pleasure: навчальний посібник (у співавторстві з Тучиною Н.В., Меркуловою Т.К.). – Харків: Торсінг, 2001. – 285 c.
 2. Read English with pleasure: навчальний посібник ( у співавторстві з Тучиною Н.В., Меркуловою Т.К.). – Харків: Торсінг, 2004. – 230 c.
 3. Short stories with pleasure. Student’s Book: навчальний посібник (у співавторстві з Тучиною Н.В., Меркуловою Т.К.). – Харків: Navigator, 2009. – 271 с.
 4. Short stories with pleasure. Teacher’s Book: навчальний посібник (у співавторстві з Тучиною Н.В., Меркуловою Т.К.). – Харків: Navigator, 2009. – 479 с.