ПАШКОВА Алина Викторовна


Старший преподаватель кафедры романской филологии и перевода

Образование:

  • 2001 г. — окончила Харьковский Гуманитарный Институт «Народная Украинская Академия» по специальности референт-переводчик с испанського и английского языков.

Профессиональная карьера:

  • С ноября 2001 г. — преподаватель испанского языка на кафедре романской филологии и перевода.

Преподает курсы:

  • Испанский язык;
  • Практика перевода испанского языка

Сфера научных интересов:
испанский язык и литература.

Основные публикации:

  1. Дискурсивне слова и их природа// «Актуальні проблемі перекладознавства та методики навчання перекладу»: Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції 19-20 квітня 2007 року. Харків, 2007 – с.99
  2. Лунфардо – жаргон іспанської мови Аргентини // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – № 837. – С. 160-162.
  3. Культурологічний аспект вивчення іноземної мови (на прикладі іспанської мови) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. – Випуск 2. – С. 93-95.
Навчально-методичний посібник:
  1. Навчально-методичний посібник для китайських студентів І курсу. Харків 2014

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua