ЗАКУРДАЕВА Ольга Владимировна


Преподаватель кафедры восточных языков и межкультурной коммуникации Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Образование:

  • В 2009 г. закончила Частное высшее учебное заведение «Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум», специальность «Международные отношения», квалификация – специалист з международных отношений; референт-переводчик китайского и английского языков.

Профессиональная карьера:

  • 2007 – 2017гг. - ассистент, преподаватель китайского языка в ЧВУЗ «Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»;
  • 2014 – 2017гг. – начальник учебного отдела в ЧВУЗ «Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»;
  • 2017 – 2018гг. – преподаватель кафедры международных отношений, международной информации и безопасности ХНУ им. Каразина;
  • С 2017г. и по настоящее время - преподаватель кафедры восточных языков и межкультурной коммуникации Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Сфера научных интересов:

Китайский язык и межкультурная коммуникация, международные отношения.

Преподаёт курсы:

Китайский язык.

Основные научные работы:

  1. Закурдаєва О.В. Україна в міжнародних . інтеграційних процесах// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» 27.10.2017 - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017.- С. 196-198
  2. Шамраєва В.М. Закурдаєва О.В. Місце інформаційної війни у сучасних міжнародних відносинах/ В.М. Шамраєва, О.В. Закурдаєва// ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2017
  3. Закурдаєва О.В. Історичні етапи європейської інтеграції// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів» 15.10.2017 - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017.
  4. Шамраєва В.М. Закурдаєва О.В. Питання енергетичної безпеки у співробітництві держав-членів БРІКС/ В.М. Шамраєва, О.В. Закурдаєва// ХVІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2018
  5. Закурдаєва О.В. Фонетична структура китайської мови та її вплив на мовну картину світу// ХХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2018