RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 736

2 апреля 2013 года

Лингвистический семинар

Приглашаем на объединенное заседание кафедр факультета иностранных языков «Лингвистический семинар» для обсуждения кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 — «Германские языки».


2 апреля 2013 года в 11:00 в ауд. 7-75 состоится объединенное заседание кафедр факультета иностранных языков «Лингвистический семинар».

На повестке дня:

 • Обсуждение кандидатской диссертации О.Л. Балацкой «Структурні, семантичні та функціональні аспекти критики в англійській науковій статті».

  Научный руководитель — канд. филол наук, доцент И.Е. Фролова.

  Рецензенты: докт. филол наук, профессор И.С. Шевченко и канд. филол наук, доцент Т.М. Тимошенкова.

 • Обсуждение кандидатской диссертации А.М. Ерлихман «Засоби реалізації імпліцитності у драматургійному тексті (на матеріалі англомовних п'єс ХХ століття)».

  Научный руководитель — канд. филол наук, доцент Я.Г. Мельник.

  Рецензенты: докт. филол наук, профессор Л.Р. Безуглая и канд. филол наук, доцент Э.Г. Паповянц.

 • Обсуждение кандидатской диссертации В.А. Токарчук «Номеративні одиниці з нумеральним компонентом: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови)».

  Научный руководитель — докт. филол наук, профессор С.А. Жаботинская.

  Рецензенты: докт. филол наук, профессор И.С. Шевченко и докт. филол наук, профессор А.П. Мартынюк.