ВИРОТЧЕНКО Светлана Андреевна


Заведующая кафедрой восточных языков и межкультурной коммуникации Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доцент кафедры английской филологии, кандидат филологических наук

Образование:

 • 2002 г. — диплом магистра с отличием, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, факультет иностранных языков, кафедра английской филологии.

Защищённые диссертации:

 • Кандидатская: «Проксемическая составляющая англоязычного диалогического дискурса» (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2011 г., научный руководитель — доктор филологических наук, профессор Слощук Людмила Васильевна).

Профессиональная карьера:

 • 2002-2010 гг. — преподаватель кафедры английской филологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
 • 2010-2012 гг. — старший преподаватель кафедры английской филологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
 • с 2012 г. по настоящее время — доцент кафедры английской филологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
 • 2014 г. — присвоено ученое звание доцента кафедры английской филологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
 • с октября 2015 г. по настоящее время — заведующая кафедрой восточных языков и межкультурной коммуникации Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Сфера научных интересов:
прагматика, невербальная семиотика

Преподаёт курсы:
Литература страны, язык которой изучается, для студентов 4 курса факультета иностранных языков;

Практика английского языка для студентов 1 и 2 курсов факультета иностранных языков (аспекты - грамматика и аналитическое чтение).

Основные публикации:

 1. Функціонування проксемічної складової в ситуації розради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1023. – С. 37-41.
 2. Функціонування проксемічної складової в ситуації погрози // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 61-65.
 3. Особливості функціонування проксемічної складової в позитивно спрямованому спілкуванні // OMNES ET SINGULOS : посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості : [кол. монографія] / [під загальн. ред. В.О. Самохіної]. – Харків. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 45-70.
 4. Проксемічна складова у структурі комунікативного простору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1071. – С. 19-24.
 5. Індивідуальний стиль професійного спілкування викладача / С.А. Віротченко // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – С. 32-34.

 6. Комбінаторика дієслівних конструкцій проксемного руху з номінаціями інших компонентів невербальної комунікації // Наукові записки. – Випуск 127. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – C. 391-396.
 7. Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 76-80.
 8. Засоби невербальної комунікації як компоненти педагогічної культури викладача / С.А. Віротченко // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2015. – С. 23-26.

 9. Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект) / С.А. Віротченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Випуск 84. – С. 40-44.

 10. Мовні та немовні параметри кінодискурсу / С.А. Віротченко // Тези доповідей Сьомого міжнародного наукового форуму. “Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал” / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2016. – С. 45-46.

 11. 10.Conceptualization of motion in communicative space in English // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II (2), December 2017. – Р. 392-444.

Основные учебно-методические издания:
 1. Морозова І.І., Ярхо А.В., Віротченко С.А., Самохіна В.О., Денісов О.І. Минулі часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 52 с.
 2. Віротченко С.А., Ярхо А.В., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 56 с.
 3. Ярхо А.В., Віротченко С.А., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2007. – 56 с.
 4. Барташева Г. І., Віротченко С.А., Морозова І.І., Ярхо А.В. Англійське дієслово: час та стан: Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу.— Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 72 с.
 5. Барташева Г. І. , Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 1. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 104 с.
 6. Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 2. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 84 с.
 7. Міжнародні організації : начально-методичний посібник з практичного курсу перекладу арабської мови для студентів 3 курсу / уклад. С. А. Віротченко, В. Ю. Скляр, М. Ж. Куріє. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 120 стр.

 8. Віротченко С. А. Світ навколо нас: практикум з курсу перекладу арабської мови (для самостійної роботи) / С. А. Віротченко, М. Ж. Куріє – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018 – 40 с.

Контактная информация

Адрес: ауд. 7-65, площадь Свободи, 4, г. Харьков, 61022
Телефон: (057) 707-50-07

E-mail: phileng@karazin.ua