ПТУШКА Анастасия Сергеевна


 • Заведующая кафедрой методики и практики преподавания иностранного языка
 • Доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка, кандидат филологических наук.
 • Заведующая цикловой комиссией 4 и 5 курсов кафедры методики и практики преподавания иностранного языка (заочное отделение).
 • Член Государственных экзаменационных комисий (для студентов дневной и заочной форм обучения)

Образование:

 • 2005 г. — окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (ХНУ), (факультет иностранных языков, кафедра перевода и английского языка).

Преподаёт курсы:

 • Курс практического английского языка для студентов 4 курса (дневное отделение) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка (аспект – устная практика);
 • Курс практического английского языка для студентов 3 курса (заочное отделение) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка (аспект – устная практика);
 • Курс практического английского языка для студентов 4 курса (заочное отделение) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка (аспект – устная практика);
 • Курс практического английского языка для студентов 5 курса (заочное отделение, второе высшее образование) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка (аспект – устная практика).
 • Лекционный теоретический курс Спецкурс: Современные методики преподавания иностранного языка.
 • Лекционный теоретический курс Лингвостановеденье
 • Лекционный теоретический курс Вступление в иностранную филологию
 • Лекционный теоретический курс Основы научных исследований
 • Лекционный теоретический курс Спецкурс: Основные профессиональные методы преподавания иностранного языка

Профессиональная карьера:

 • 2004-2005 гг. - старший лаборант кафедры перевода и английского языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
 • 2005-2007 гг. - преподаватель кафедры перевода и английского языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
 • с 2007 - преподаватель кафедры методики и практики английского языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
 • в 2008 - получила научную степень кандидата филологических наук по специальности «Германские языки»
 • с 2009 г. - старший преподаватель кафедры методики и практики английского языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
 • 2010 - доцент кафедры методики и практики преподавания иностранного языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
 • в 2013 - присвоено ученое звание доцента кафедры методики и практики преподавания иностранного языка.
 • с 2017 - заведующий кафедрой методики и практики преподавания иностранного языка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;

Защищённые диссертации:

 • кандидатская «Объективация гендерных стереотипов в текстах англоязычных анекдотов» (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2008г.).

Сфера научных интересов:когнитивная методология в исследованиях юмористических текстов; гендерная лингвистика; анализ дискурса; методика преподавания иностранных языков.

Основные публикации:

1.Птушка А.С. Вербалізація концепту „жінка” у британському анекдоті // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2005. - № 667. - С. 116-119.

2.Птушка А.С. Ідеографія засобів вербалізації утилітарних концептів „чоловік” і „жінка” (на матеріалі британського анекдоту). Новітня Філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. - № 3 (23). – С. 39-47.

3.Птушка А.С. Кваліфікативна функція гендерно маркованих атрибутивних словосполучень у тексті британського анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2006. - № 725. - С. 134-136.

4.Птушка А.С. Вербалізація концептів „чоловік” та „жінка” у британському анекдоті // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: тези доповідей. - Донецьк: Норд Комп’ютер, 2006. Ч.2. - С. 74-75.

5.Птушка А.С. Ідеографічний аналіз засобів вербалізації концептів „чоловік” і „жінка” у британському анекдоті // Сучасна англістика: стереотипність та творчість: тези доповідей. - Харків: Торсінг Плюс, 2006. - С. 28-30.

6.Птушка А.С. Структурно-композиційна класифікація текстотипів англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2007. - № 772. - С. 122-125.

7.Птушка А.С. Взаємодія експлікації та імплікації в об’єктивації гендерних стереотипів у тексті англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2007. - № 782. - С. 57-59.

8.Птушка А.С. Порушення лінгвостилістичних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖТ, 2008. - №37. – С. 226-229.

9.Птушка А.С. Експліцитні та імпліцитні смисли у тексті англомовного анекдоту // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 231-232.

10.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2009. - № 866. – С. 64-69.

11.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам орієнтованим на інтереси індивіда (на матеріалі британського анекдоту) // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали II Всеукраїнської науково-методичної конференції: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. - С. 99-100.

12.Птушка А.С. Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2010. - № 928. - С. 138-143.

13.Птушка А.С. Тест – найефективніший засіб контролю вивчення іноземної мови // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали II Всеукраїнської науково-методичної конференції: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2010. - С. 145-146.

14.Птушка А.С., Дрипан М.Ю. Стереотипи жіночих та чоловічих соціальних ролей у тексті британського анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.32-37.

15.Птушка А.С., Бороздіна А.А. Структурні текстотипи анекдотів // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.19-23.

16.Птушка А.С., Тихоненко Г.І. Ідеографічна параметризація концептів «чоловік» і «жінка» у тексті англомовного анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип.1. – С.105-110.

17.Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Мат-ли ІV Міжнарод. наук.-метод. конф: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – С. 147-148.

18.Птушка А.С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖТ, 2011. - №56. – С. 165-169.

19.Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - X.: Константа, 2011. - № 953. - С. 130-135.

20.Птушка А.С. Тестова методика навчання читанню // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 972. – С. 189-193.

21.Птушка А.С. Методика перекладу англійських текстів на українську мову та труднощі їх перекладу // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2011. - № 27 (випуск). – С. 163-169.

22.Птушка А.С., Шумілова Ю.В. Об’єктивація образу жінки у тексті англомовного анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2011. – Вип.2. – С.130-135.

23.Птушка А.С., Коваленко Є.В. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Кара-зіна. – 2011. – Вип.2. – С. 60-65.

24.Птушка А.С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму у тексті англомовного анекдоту // Тези XI Міжнародної наукової конференції. – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей. – Харків. – 2012. – С. 231-232.

25.Птушка А.С. Методика перекладу англійських текстів // II Міжнародна конференція: Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – С. 118-119.

26.Птушка А.С. Загальні методичні характеристики рольової гри при навчанні спілкуванню на іноземній мові // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 28 (випуск). – С. 245-250.

27.Птушка А.С. Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 1003. – С. 154-159.

28.Птушка А.С. Рольова гра при навчанні спілкуванню на іноземній мові //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»: тези доповідей. – 2012. – С. 162-164.

29.Птушка А.С. Методика тестового контролю у вивченні іноземної мови у середніх загальноосвітніх закладах як наукова проблема // ХНПУ імені Г.С. Сковороди, №38. – 2012. – С. 114-119.

30.Птушка А.С., Журавчак Г.М. Концепт «жінка» у тексті британської казки // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

31.Птушка А.С., Кузаєва М.Е. Лексичні одиниці, що відбивають роль жінки в суспільстві // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

32.Птушка А.С., Рибянець Л.О. Мовний сексизм у феміністській інтерпретації // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

33.Птушка А.С., Самсоненко Г.І. Вербалізація концептів «чоловік» та «жінка» у текстах британських народних казок // Молоді фахівці – майбутнє науки: зб. статей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – Вип.3. – С.130-135.

34.Птушка А.С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту // Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2013. - № 1051. – С. 93-98.

35.Птушка А.С. Використання тестового контролю в ході вивчення іноземної мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна. «ІІI міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»: тези доповідей, 2013. – С. 140-141.

36.Птушка А.С. Використання Інтернету на занятті з англійської мови //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VI міжнародна науково-методична конференція: тези доповідей. – 2013. - С. 136-137.

37.Птушка А.С., Чубата О.М. Морально-етичні норми у тексті британського анекдоту // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 259-264. – 300с.

38.Птушка А.С., Кисличенко О.А Навчання усного мовлення студентів внз (на матеріалі теми “мистецтво”) // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 116-121. – 300с.

39.Птушка А.С., Ільговська Ю.В. Гендерні стереотипи крізь призму англійських та українських прислів’їв //Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С102-108. – 300с.

40.Птушка А.С., Ступєнькова Т.В. Займенникі в узагальненому значенні (на матеріалі британської публіцистиці) // Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 4. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 238-244. – 300с.

41.Птушка А.С., Амберова О.Б. Гендерний концепт “жінка” в англійскій ментальності // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 13-15. – 106 с.

42.Птушка А.С., Багацька Ю.В. Жінка в розважальному англомовному дискурсі // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 15-17. – 106 с.

43.Птушка А.С., Кравченко С.В. Позитивні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 48-49. – 106 с.

44.Птушка А.С., Гринько А.М. Негативні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 28-30. – 106 с.

45.Птушка А.С., Бормот Т.Г. Образ жінки в англомовному публіцистичному дискурсі // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. Випуск 1. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 19-21. – 106 с.

46.Птушка А.С. Невідповідність жінок утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. - № 2 (74). – С. 160-163.

47.Птушка А.С. Гендерна вербалізація (на матеріалі британського анекдоту): «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: тези доповідей // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - Частина 2 – С. 70-71.

48.Птушка А.С. Подолання неуспішності студентів //ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VII міжнародна науково-методична конференція: тези доповідей. - 2014. - С. 119-120.

49.Птушка А.С., Шаповал К.Д. Заперечення в сучасній англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 255-260. – 276 с.

50.Птушка А.С., Фролова А.В. Перебиви в мовленні статей в англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 237-242. – 276 с.

51.Птушка А.С., Саєнко П.П. Розходження в англійській мові чоловіків і жінок // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 208-213. – 276 с.

52.Птушка А.С., Мітяєва М.С. Сексизм на матеріалі англомовної реклами // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 5. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 160-165. – 276 с.

53.Птушка А.С., Погодін А.Є. Огляд заперечення в середньоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 47-50. – 76 с.

54.Птушка А.С., Кудінов А.І. Місце заперечення в давньоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 22-24. – 76 с.

55.Птушка А.С., Мальцева С.О. Мовленнєва поведінка чоловіків і жінок (на матеріалі англійської мови) // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 28-30. – 76 с.

56.Птушка А.С., Груна М.Р. Сексизм в агентній лексиці // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 12-13. – 76 с.

57.Птушка А.С., Пустовіт Д.О. Україномовна та англомовна рекламна продукція // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 53-54. – 76 с.

58.Птушка А.С., Бесєдіна Є.І. Заперечення в реченні в ранньоновоанглійській мові // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 8-10. – 76 с.

59.Птушка А.С., Титаренко Є. А. Основний ряд концепцій заперечення в англійській мові на основі англійських прислів’їв // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 64-65. – 76 с.

60.Птушка А.С., Журавель Г.О. Еволюція гендерних маркерів (на матеріалі англійської мови) // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 15-17. – 76 с.

61.Птушка А.С., Захаркіна Н.В. Жінка як складова суспільства: гендерна проблематика // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 17-18. – 76 с.

62.Птушка А.С., Федорченко К.В. Навчання діалогічному мовленню за допомогою рольової гри // Бакалаврські он-лайн читання: Ел. зб. тез доповідей студентів. – Випуск 2. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 67-69. – 76 с.

63.Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2015. - № 38 (випуск). – С. 223-228.

64.Птушка А.С., Гришаєв Е.І. Розгортання аргументації в публіцистичному тексті // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 83-89. – 308 с.

65.Птушка А.С., Лисюк О.П. Комунікативний аспект організації публіцистичного тексту // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 163-170. – 308 с.

66.Птушка А.С., Нікешина В.Б. Гендерна типологія чоловік-дружина (на матеріалі британських та українських анекдотів) // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 207-212. – 308 с.

67.Птушка А.С. Рольова гра у навчанні діалогічному мовленню учнів на уроках англійської мови // «V міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»:тези доповідей. - ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015 – С. 109-110.

68.Птушка А.С. Використання інтернету на заняттях з іноземної мови // II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”, 24 лютого 2016 року, м. Острог. –2016. –№ 60 (випуск), С. 58-59.

69.Птушка А.С. Тест – один з найефективніших засобів контролю в навчанні іноземної мови // VІІІ Міжнародна науково-методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 22 квітня 2016, м. Харків, 2016. – С. 98-99.

70.Птушка А.С., Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 152-156. – 344 с.

71.Птушка А.С., Кірдан І.К. Соціальна диференціація та створення нових іменників жіночого роду // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 168-173. – 344 с.

72.Птушка А.С., Ярошенко-Зімарєва О. М. Основні помилкові уявлення про гендер // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 337-341. – 344 с.

73.Птушка А.С., Сахнюк А.О. Характеристика мовленнєвого акту заперечення/згоди// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 293-298. – 344 с.

74.Птушка А.С., Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 259-264. – 344 с.

75.Птушка А.С., Зайцев С.В. Поширені й непоширені заперечення // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 141-146. – 344 с.

76.Птушка А.С., Погребняк Д.С. Заперечна відповідь та соціальний статус мовця // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 275-279. – 344 с.

77.Птушка А.С., Трембак К.О. Ввічливість за принципами спілкування в суспільстві // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 307-312. – 344 с.

78.Птушка А.С., Ефремова О.В. Особливості перекладу власних імен в романах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 7. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 130-135. – 344 с.

79.Птушка А.С. Використання інтернету на заняттях з іноземної мови // II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”, 24 лютого 2016 року, м. Острог. - 2016. - № 60 (випуск). – С. 58-59.

80.Птушка А.С. Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту // Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2017. - № 85. – С. 128-131.

81.Птушка А.С. Федоренко А.В. " Методика навчання читання за темою Fashion and Clothes" // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 8. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 121-127. – 147 с.;

82.Птушка А.С. Аудирование на уроках английского языка. IX Міжнародній науково-методичній конференції:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 28 квітня 2017, С. 149-150

83.Птушка А.С.Трудности, возникающие при проведении аудированияна уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018

84.Птушка А.С., Корж Т.К. Специфіка образа «жінки» в англійській ментальсті // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

85.Птушка А.С., Іванюк Д.В. Іронія оповідача у тексті сатиричного роману // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

86.Птушка А.С., Козир Є.В. Гендерні стереотипи в англійській мові // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

87.Птушка А.С., Котляревська О.В. Формули згоди/незгоди як прошарок фразеологічних одиниць // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

88.Птушка А.С., Кривоногова А.О. Стереотипні уявлення про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

89.Птушка А.С., Фельдштейн Л.І. Семантичний склад формул згоди та незгоди // Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 9., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

90.Птушка А.С., Черкашина Л.В.. Особливості британського гумору// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

91.Птушка А.С., Черкашина Л.В.. Особливості британського гумору// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 1 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.

92.Птушка А.С.Гендерно-марковані атрибутивні словосполучення у тексті британського анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018,«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю. 02.02.2018р. С.141-142.

93.Птушка А.С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про міжособистісні ролі теща та зять у тексті англомовного анекдоту// Вісник Харьківськ. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2019. - № 89. – С. 18-23.

94.Птушка А.С. Трудности, возникающие при проведении аудирования на уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018, С. 158-160

95.Птушка А.С. Структурні текстотипи англомовного анекдоту // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVIII наукової конференції з міжнародною участю. 01. лютого.2019р. C. 139-141

96.Птушка А.С., Танкіна І.О. Формули згоди/незгоди як реактивні репліки у діалозі. XI Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 18 квітня 2019, С. 119-121.

97.Птушка А.С., Левчук С.М. Виникненя гендерних досліджень як наукового напряму у британському анектоді// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.

98.Птушка А.С., Сірик Т.Ю. Англомовний анекдот в системі гумористичних жанрів// Молоді фахівці – майбутнє науки: збірник наукових праць студентів. вип. 10., частина 2 – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.

Участие в конференциях:

1.ХНУ, 17 травня, 2005. IV Міжнародна студентська наукова конференція: «Іноземна філологія. Пошук молодих».

2.Донецьк, 1-3 лютого, 2006. IV Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур».

3.ХНУ, 3 лютого, 2006. Міжвузівська наукова конференція «Лінгвістика. Методика. Переклад».

4.ХНУ, 16 травня, 2006. IВсеукраїнський науковий форум «Сучасна англістика: стереотипність і творчість».

5.ХНУ, 5 лютого, 2008.VIIВсеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».

6.Житомир, 13 травня, 2008. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

7.ХНУ, 19 листопада, 2009.IIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

8.ХНУ, 23 листопада, 2010.IIIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

9.Житомир, 13 травня, 2011.Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

10.Основні правила конспектування лекцій, ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», 23.11.2011.

11.Невідповідність жінок морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму у тексті англомовного анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 03 лютого 2012.

12.Методика перекладу англійських текстів// ХНУ імені В.Н. Каразіна, «ІІ міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 23.03.2012.

13.ХНУ, 23 листопада, 2012.IIIВсеукраїнська науково методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі».

14.Використання тестового контролю в ході вивчення іноземної мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. «ІІI міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 12.04.2013.

15.ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VI міжнародна науково-методична конференція,21 листопада 2013 року.

16.07.02.2014. Гендерна вербалізація (на матеріалі британського анекдоту) // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».

17.Житомир, 16 травня, 2014. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу».

18.ХНУ «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», VII міжнародна науково-методична конференція,20 листопада 2014 року.

19.Рольова гра у навчанні діалогічному мовленню учнів на уроках англійської мови // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. «V міжнародна конференція: сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 17.04.2015.

20.VІІІ Міжнародна науково-методична конференція: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 22.04.2016.

21.II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю „Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”. 24 лютого 2016.

22.Тест – один з найефективніших засобів контролюв навчанні іноземної мови. VІІІ Міжнародній науково-методичній конференції: «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 22 квітня 2016, С. 98-99

23.Аудирование на уроках английского языка. IX Міжнародній науково-методичній конференції:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 28 квітня 2017, С. 149-150

24.Гендерно-марковані атрибутивні словосполучення у тексті британського анекдоту// Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 02.02.2018р. Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю.

25.Трудности, возникающие при проведении аудированияна уроках английского языка. X Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018.

26.Структурні текстотипи англомовного анекдоту // Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019, «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Тези доповідей XVIII наукової конференції з міжнародною участю. 01. лютого.2019р.

27.Формули згоди/незгоди як реактивні репліки у діалозі. XI Міжнародна науково-методична конференція:«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 18 квітня 2019, С. 119-121.

28.ХНУ імені В.Н. Каразіна І Студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки», 22 листопада 2018.

29.ХНУ імені В.Н. Каразіна ІІ Студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки», 03 травня 2019.

Пособия:

1.Птушка А.С., Свердлова І.О. YouandYourLife (workandleisure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І.О. Свердлова, А.С. Птушка, – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

2.Птушка А.С., Свердлова І.О. You and Your Life = Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / А.С. Птушка., І.О. Свердлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с. (навчально-методичний посібник з грифом МОН). (Посібник було подано на 12-ту виставку-конкурс навчальної літератури в ХНУ імені В.Н. Каразіна та одержано диплом за цей посібник)

3.Птушка А.С., Свердлова І.О. You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / А.С. Птушка., І.О. Свердлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с. (навчально-методичний посібник з грифом МОН).

4.А.С. Птушка, С.Г. Мащенко, І.О. Свердлова, П.Т. Гусєва, І.Ю. Скрипник, Т.М. Рашевська, Я.В. Долгополова, В.С. Кузьміна, С.І. Сотнікова, О.Є. Дробязко, Г.М. Золотарьова. Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 100 с.

Программы:

 • Курс практического английского языка для студентов 3 курса (заочное отделение) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка;
 • Курс практического английского языка для студентов 3 курса (заочное отделение) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка;
 • Курс практического английского языка для студентов 5 курса (заочное отделение, второе высшее образование) кафедры методики и практики преподавания иностранного языка.
 • Лекционный теоретический курс Спецкурс: Современные методики преподавания иностранного языка.
 • Лекционный теоретический курс Лингвостановеденье
 • Лекционный теоретический курс Вступление в иностранную філологію
 • Лекционный теоретический курс Основы научных исследований
 • Лекционный теоретический курс Спецкурс: Основные профессиональные методы преподавания иностранного языка.
 • Асистентская практика (для студентов дневного отделения)
 • Асистентская практика (для студентов заочного отделения)
 • Переддипломная практика