ОГНИВЕНКО Зоя Григорьевна


Старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков, директор Лингвистического центра.

Образование:

  • 1976 г. — окончила Харьковский государственный университет имени А. М. Горького, факультет иностранных языков, кафедра французской филологии.

Профессиональная карьера:

  • с 1980 г. — работает на факультете иностранных языков университета;
  • с 1994 г. — старший преподаватель кафедры французского языка;
  • с 2001 г. — директор Лингвистического центра, созданного на факультете иностранных языков для улучшения образования граждан в области иностранных языков.

Основные публикации:

  1. Лингвотехнология: песня (на материале французского языка) // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ. - 2004. - №1. – С. 102- 108.
  2. Комп’ютерні лінгвотехнології. Germanistik: Deutch. Romanistik: France // - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2005. – 96 с.
  3. Reading for pleasure: Навчальні матеріали. – (у співавторстві) – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 118 с.
  4. Компьютерные лингвотехнологии // MegaLing`2007 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді міжнародної конференції. – Сімферополь: Вид-во «ДиАйПи», 2007.- С. 323-324.
  5. Сучасні лінгвотехнології // Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжвузівська науково-методична конференція: зб. статей. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008.- С. 85-86.
  6. Born to be Famous. Outstanding women of Great Britain: Навчальний посібник. - (у співавторстві) – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 220 с.
  7. Le francais en chantant: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 80 с.