Авторефераты диссертаций


2014 год

01 октября 2014 г. Грибок Е.Н. Объективация лингвокультурных стереотипов в немецкоязычном бытовом дискурсе

30 сентября 2014 г. Полякова Т. Л. Лингвостилистические характеристики жанра твиттинг в англоязычной политической интернет-коммуникации

30 сентября 2014 г. Юшина Т.С. Структурно-пресуппозиционные высказывания в англоязычном дискурсе: семантика и прагматика

29 сентября 2014 г. Рябых Л. М. Лекция как жанр американского академического дискурса

29 сентября 2014 г. Дубцова О. В. Лингвокогнитивная природа коммуникативных неудач (на материале американского кинодискурса)

24 июня 2014 г. Турченко В. А. Когнитивно-коммуникативные характеристики концепта СКРОМНОСТЬ в англоязычном дискурсе XIV – XXI веков

28 марта 2014 г. Котов М. В. Адаптивные стратегии поликультурной дискурсивной личности в англоязычном коммуникативном пространстве

27 марта 2014 г. Ильченко М.Л. Гендерная специфика стратегий коммуникативного доминирования в американских предвыборных теледебатах

27 марта 2014 г. Самочёрнова О. А. Аппозитивная конструкция как экспликационная модель в американском газетном дискурсе

5 марта 2014 г. Зверева О. Г. Коммуникативные стратегии сиблингов в англоязычном семейном дискурсе

5 марта 2014 г. Коринь С. Н. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты

2013 год

17 октября 2013. Балацкая О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті.

17 октября 2013. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови).

25 июня 2013. Романюк С. К. Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американській комерційній журнальній рекламі 1925-2010 рр.

25 июня 2013. Лобова О. К. Англомовна стендап-комедія як жанр комічного інституційного дискурсу.

24 апреля 2013. Говоруха Н. В. Когнітивно-прагматичні властивості тавтологічних висловлень (на матеріалі німецькомовного дискурсу).

24 апреля 2013. Сидак О.О. Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної стратегії англомовної політичної образи.

29 марта 2013. Кинах Л. С. Номінативні та комунікативні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови.

29 марта 2013. Гусева Г. Г. Комічний дискурс мовної особистості дитини в сучасному лінгвокультурному просторі Великої Британії і США.

28 марта 2013. Мудраченко Т. Б. Актуалізація концепту Україна в сучасному англомовному газетному дискурсі.

28 марта 2013. Шиленко О. А. Термінологічна фразеологізація в англомовних фахових текстах.


2012 год

12 мая 2012 г. Козлова В.В. Реалізація виховного впливу в англомовному парентальному дискурсі: структурно-семантичний та прагматичний аспекти.

12 мая 2012 г. Шикида І.Г. Функціонування номенів «WESSI» і «OSSI» у сучасному комунікативному просторі Німеччини

11 мая 2012 г. Бондаренко Є.В. Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі.

10 мая 2012 г. Давыденко І.В. Лексична репрезентація концепту ДІМ — HOUSE / HOME в англійській мові: лінгвокогнітивний аспект

10 мая 2012 г. Дойчик О.Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі

19 апреля 2012 г. Воронина К.В. Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі

18 апреля 2012 г. Дембовская Л.М. Пряма і непряма композитна номінація в англійській мові: соціодискурсивний аспект

18 апреля 2012 г. Федоренко Л.В. Вербальна репрезентація комічного у драматургічному дискурсі Фрідріха Дюрренматта.


2011 год

16 декабря 2011 г. Ваховская О.В. Вербалізація концепту ГРІХ в англомовному дискурсі XIV–XXI століть.

16 декабря 2011 г. Зимич Є.В. Структурно-семантичні і прагматичні особливості маритального діалогічного дискурсу.

15 декабря 2011 г. Лавриненко І.М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі.

15 декабря 2011 г. Виротченко С.А. Проксемічна складова англомовного діалогічного дискурсу.

14 декабря 2011 г. Пшеничных А.М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів).

14 декабря 2011 г. Сальтевская М.Ю. Метафоричне втілення концепту КРИЗА в англомовному газетному дискурсі.

14 октября 2011 г. Карпусенко Н.В. Німецькомовний науково-лінгвістичний текст та дискурс: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти.

14 октября 2011 г. Топачевський С.К. Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу.

13 октября 2011 г. Гошилик Н.С. Лексична репрезентація часу в системі сучасної англійської мови та публіцистичному дискурсі.

13 октября 2011 г. Палийчук А.Л. Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу).

12 октября 2011 г. Молодча Н.С. Семантичні оказіоналізми в сучасному англомовному дискурсі.

12 октября 2011 г. Александрук І.В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів).

25 мая 2011 г. Манжос Я.Ю. Семантичні та функціональні особливості англомовних юридичних термінів — назв злочинів проти людини.

25 мая 2011 г. Жулавская О.О. Актуалізація концепту тероризм у сучасному британському газетному дискурсі.

24 мая 2011 г. Бровченко І.В. Концептуальна метафора у кліше англомовного наукового тексту.

24 мая 2011 г. Криворучко С.І. Лінгвопрагматичні властивості перлокутивних оптимізаторів у сучасному німецькомовному дискурсі.

27 января 2011 г. Сторчак О.Г. Концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ у сучасному англомовному дискурсі.

27 января 2011 г. Землякова О.О. Лінгвостилістичні характеристики жанру англомовного корпоративного блогу.

26 января 2011 г. Самарина В.В. Німецькомовний рекламний дискурс: прагматичний, когнітивний та лінгвостилістичний аспекти.

26 января 2011 г. Середюк І.В. Філософська термінологія в сучасному британському інтелектуальному романі: семантика і функціонування.

25 января 2011 г. Плоткина М.Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: структурний та функціональний аспекти.

25 января 2011 г. Малышенко А.О. Гендерні особливості англомовного рекламного дискурсу друкованих засобів масової інформації.