Студентське наукове товариство


Студентське наукове товариство факультету іноземних мов є структурним підрозділом Студентського наукового товариства університету, невід’ємною частиною студентського самоврядування у наукових та суміжних питаннях. 

Цільовою аудиторією СНТ факультету іноземних мов є студенти, що мають здібності та бажання займатися науковою діяльністю, по відношенню до яких Студентське наукове товариство факультету виконує представницьку, комунікативну, інформаційну, адміністративно-організаційну та ресурсну функції. Крім того, Студентське наукове товариство факультету орієнтується на тих студентів, які потенційно можуть зацікавитись науково-дослідною діяльністю, тому провадить роботу з пояснення переваг цієї діяльності для них з особистих та громадських причин. 

Студентське наукове товариство факультету співпрацює з аспірантами, які є молодими науковцями та обрали науку як професію,з викладачами та науковцями університету. 

Якщо хочеш інтелектуально розвиватися, знати більше, ніж може дати навчальна програма університету, брати участь у справжніх наукових дослідженнях і розробках, навчитися писати будь-які наукові роботи, виробити свою наукову позицію і навчитися її захищати, отримати практичний досвід професійної роботи в команді, тримати руку на пульсі головних подій у світі науки та бізнесу, отримувати своєчасну інформацію про заходи за стінами університету, познайомитися з відомими та цікавими людьми приходь до Студентського наукового товариства факультету іноземних мов. Ми чекаємо на тебе!