Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Факультету іноземних мов


Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету іноземних мов (далі – Наукове товариство) є органом самоврядування студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету іноземних мов та є частиною системи громадського самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Метою діяльності Наукового товариства є реалізація наукового, науково-технічного та науково-організаторського потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, що сприяє розвитку вітчизняної науки та впровадженню результатів наукової діяльності в суспільстві.

Основними напрямками діяльності Наукового товариства є:

  • Сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками. Забезпечення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету інформацією задля успішної реалізації наукової діяльності.
  • Популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності. Популяризація науки серед жителів Харкова та Харківської області.
  • Сприяння підвищенню якості наукових досліджень.
  • Представлення кандидатів та подання пропозицій Вченій раді та ректорату Університету, Вченій раді факультету на отримання іменних або персональних стипендій і премій, іншого виду заохочень для осіб, які навчаються та/або працюють в Університеті та демонструють високі результати в сфері наукових досліджень, впровадження наукових розробок, популяризації науки та наукової діяльності тощо.
  • Представництво інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету перед адміністрацією Університету, а також у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав.
  • Сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.
  • Взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.