Напрями роботи


Стратегічними напрямками роботи Студентського наукового товариства факультету іноземних мов є:

  • розробка програм та методик заохочення студентів-науковців;
  • розповсюдження інформації наукового та науково-організаційного змісту серед студентів;
  • залучення перспективних студентів до наукової діяльності та популяризація науки серед студентства;
  • випуск щорічних збірок студентських наукових робіт: «In Statu Nascendi», «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов», «Молоді фахівці — майбутнє науки»;
  • проведення щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції «Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих»;
  • залучення студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з економічних, природничих, технічних та соціогуманітарних наук;
  • участь у творчих та наукових заходах загальноуніверситетського рівня (конкурс «Кращий студент-науковець Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», літературний конкурс «Майбутнє очами науковця», фотоконкурс «Мить відкриття в науці»);
  • пошук грантів для наукових проектів та мовного стажування за кордоном.

Студентське наукове товариство факультету іноземних мов максимально наближене до активу студентів, науковців та позиціонує студентське наукове товариство факультету в студентський громаді як традиційну елітну студентську організацію з високими критеріями добору членів організації.