Переведення з інших навчальних закладів


Студентам інших вищих навчальних закладів, які бажають перевестися на навчання до факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна необхідно надати наступні документи:

  • повний пакет документів, що подавався при вступі до внз,
  • академічну довідку з переліком вивчених дисциплін;
  • дозвіл вищого навчального закладу (від імені та за підписом ректора внз, де зараз навчається студент) на переведення до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Обов’язково складається академічна різниця.

Слід також звернути увагу на той факт, що на факультеті іноземних мов з 1-го курсу вивчають дві іноземні мови, а отже при переведенні з іншого внз знання студента з двох іноземних мов мають відповідати вимогам факультету відповідного року навчання. Для перевірки знань з відповідних мов передбачається процедура тестування.

Вартість навчання на факультеті.

Для студентів з інших міст передбачається можливість поселення в університетському гуртожитку.