ЦАПЕНКО Лілія Валентинівна


Викладач кафедри німецької та французької мов.

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Освіта:

§2009 ― диплом спеціаліста, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, факультет іноземних мов;

§2012 ― диплом магістра, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; факультет іноземних мов.

Професійна кар'єра:

§2009-2010 ― вчитель англійської мови в школі;

§з 2012 р. ― викладач кафедри німецької та французької мов ХНУ ім. В. Н. Каразіна;

§з 2014 р. ― працює над дисертаційним дослідженням «Англомовна детективна розповідь: прагмастилістичні аспекти» (науковий керівник: канд.філ.наук, проф. Л. С. Піхтовнікова)

§з 2014 р. ― керує процесом підготовки та проведення on-lineконференції для немовних факультетів вищих навчальних закладів м. Харкова.

Курси, що викладає:

Німецька мова для студентів немовних факультетів

Сфера наукових інтересів:

Лінгвістика тексту, лінгвостилістика, лінгвопрагматика, методика викладання іноземних мов.

Основні публікації:

1. Цапенко Л. В. Детективна розповідь: до проблеми визначення / Л. В. Цапенко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. − Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. − Вип. 58. − 362 с. (С. 128−130).

2. Цапенко Л. В. Типологічна диференціація різновидів англомовної детективної розповіді / Л. В. Цапенко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): збірник наукових праць. − Том 2. − № 5. − Дрогобич, 2016. − 188 с. (С. 153-156).

3. Цапенко Л.В. Мовностилістичні засоби виразності у тексах англомовної детективної розповіді / Л. В. Цапенко // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія «Філологія» : збірник наукових праць / укладачі : С. В. Ківалов, А. Ф. Крижанівський, М. П. Коваленко [ та ін.]. − Одеса, 2016. − Вип. 21. − Т. 2. − 154 с. (С. 131-133).

Контактна інформація

Адреса:ауд. 8-29, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон:(057) 707-54-53

E-mail:l.v.tsapenko@karazin.ua