ЛУК'ЯНОВА Тетяна Геннадіївна


кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Освіта:

  • 2002 р. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

  • Кандидатська: «Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об’єктивації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу)» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009 р.)

Професійна кар’єра:

  • 2002-2008 викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ
  • 2008-2009 аспірант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ
  • 2009 - 2010 рр. старший викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ
  • з 2010 – доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ, з 2018 р. після перейменування – кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша

Сфера наукових інтересів:

перекладознавство (має понад 30 наукових публікацій).

Профіль у Google Академії

https://scholar.google.com/citations?user=S_QsgGwAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Курси, які викладає:

  • «Теоретична стилістика другої іноземної мови»,
  • Спецкурс «Основи англо-українського кіноперекладу»,
  • «Практика перекладу англійської мови».

Стажування:

(1) Teaching Children with Visual Impairment: Creating Empowering Classrooms (University of Cape Town, March 6, 2021, 16 academic hours, Certificate of Participation № PMN87R9P9UL9);

(2) Educating Deaf Children: Becoming an Empowered Teacher (University of Cape Town, March 16, 2021, 16 academic hours, Certificate of Participation № 4PRYN6Y7J4JH);

(3) Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки (Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clarivate Web of Science, 14 січня 2021 року, вебінар, тривалість: 1 година, сертифікат);

(4) UTICamp 2021, July 19-25 (28 hours), Dnipro, Ukraine.

Член оргкомітету конкурсу художнього перекладу з англійської мови для студентів і школярів України.

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

1. Лукьянова Т. Г. Ідеографічні параметри гендерно маркованих атрибутивних сполучень. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2005. № 667. С. 68-72.

2. Лукьянова Т. Г. Вербалізація гендерних стереотипів англомовними соціокультурними атрибутивними словосполученнями. Новітня філологія: журнал. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. 2006. № 4(24). С. 100-106.

3. Лукьянова Т. Г. Об’єктивація гендерних стереотипів англомовними атрибутивними сполученнями, що позначають природні характеристики людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. Вип. 39. С. 209-213.

4. Лукьянова Т. Г. Лексичні аспекти перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів). Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ. 2012. № 50. С. 170-173.

5. Лукьянова Т. Г. Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів. Філологічні трактати: науковий журнал. Суми, Харків : СДУ, ХНУ. 2012. Том 4, № 2’ 2012. С. 50-55.

6. Лукьянова Т. Г. Особливості письмового перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську у сфері економіки сільського господарства : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 116 с.

7. Лукьянова Т. Г. Основи англо-українського кіноперекладу : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 104 с.

8. Лукьянова Т. Г. Практичні проблеми кіноперекладу: субтитрування. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: кол. Монографія. [за ред. Л.М. Черноватого, О.А. Кальниченка, О.В. Ребрія]. Вінниця : Нова книга, 2013. С. 276-293.

9. Лук’янова Т. Г. Вербалізація емоційних станів в мультимодальному тексті: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 88. С. 105–111.

11. Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина 2. Опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, О.В. Ребрія (Затверджено рішенням вченої ради факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, прот. № 9 від 26 вересня 2018 р.). Вінниця: Нова книга, 2019. 316 с.

12. Lukianova T., Ilchenko A. Intersemiotic Translation: Meaning-Making in Film and Musical Art. Cognition, communication, discourse. 2019: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home, № 19. С. 78–95.

13. Мультимодальне конструювання емоцій: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістиката міжкультурна комунікація. Херсон: ВД «Гельветика», 2020. Вип. 2. С. 122–128.

14. Lukianova T., Martynyuk A. Rational and Non-rational in Multi-semiotic Meaning Making. Text-Image-Music: Crossing the Borders. Berlin: Peter Lang GmbH, 2021. Vol. 19. Р. 115–123 (SCOPUS).