СВЕРДЛОВА Ірина Олександрівна


Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

 • 1980 р. — закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

«Методика формування лексико-граматичних навичок усного мовлення на професійні теми при понятійній організації матеріалу» (Київський лінгвістичний університет, 1996 р.)

Професійна кар’єра:

 • 1980 – 1990 рр. — викладач кафедри іноземних мов Харківського Вищого Військового Командного Училища ім. М.І. Крилова.
 • 1990 – 1992 рр. — аспірантка кафедри перекладу та англійської мови в ХДУ.
 • 1992 – 1997 рр. — викладач кафедри перекладу та англійської мови.
 • 1997 – 2007 рр. — доцент кафедри перекладу та англійської мови.
 • 2007 – до теперішнього часу — доцент кафедри методики та практики англійської мови.

Сфера наукових інтересів:

методика викладання іноземних мов, конфліктологія

Викладає курси:

 • «Курс практичної англійської мови". 4-5-6 курси денного відділення (граматика і аналітичне читання).
 • "Курс практичної англійської мови". 5-6 курси заочного відділення (граматика і аналітичне читання).
 • "Методика викладання іноземних мов у середній школі"3 курс (денного відділення)
 • "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" 5 курс (денного відділення)
 • "Методика викладання іноземних мов у середній школі" 5 курс (заочного відділення)
 • "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" 6 курс(заочного відділення)

Основні наукові публікації:

Навчально-методичні посібники:

 1. Свердлова І.О., Скрипнік І.Ю., Набокова І.Ю. Complete Guide to the English Article. Hавчальний посібник з граматики. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2018. – 132 с.

 2. Свердлова І.О., Птушка А.С. You and Your Life (Work and Leasure). Part 3. Навчальний посібник з усної практики. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2017. – 212 с.

 3. Свердлова І.О. Досвід використання новітніх технологій у межах курсу «Методика викладання іноземних мов. Проблеми сучасної освіти. Збірник науково методичних праць. Випуск 8. Частина 1.– Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2017. – С. 80-84.

 4. Свердлова І.О. (у співавторстві). Exam Tutor. Посібник з підготовки до ДПА та ЗНО з англійської мови. Pearson. – Київ: «Дінтернал Ед’юкейшн”, 2018. –72 с.

 5. Свердлова І.О. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань. – Київ. Український центр підготовки абітурієнтів, 2016. – 207 с. (у співавторстві)
 6. ModalityinPatterns. Навчальний посібник з граматики (модальність). Харків: ХНУ, 2015. – 168 с.(у співавторстві)
 7. І.О. Свердлова ( у співавторстві) ЗНО-2015. Збірник тестових завдань за оновленою специфікацією. – Харків: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2015. –80 с.
 8. І.О. Свердлова. EnglishVerbalsinContext. Навчальний посібник. Харків: Видавництво ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2014. – 77 с. (у співавторстві)
 9. ЗНО 2015. Ґрунтовна підготовка за 100 днів. Англійська мова. Київ-Харків «Веста», 2014. -352 с.
 10. ЗНО 2015. Англійська мова. Збірник тестових завдань. Київ-Харків «Веста», 2014 – 209с. (у співавторстві)
 11. I.О. Свердлова. Choices. Exam Trainer. Посібник із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. ­– Pearson: Dinternal-Books, 2014. -72 p.( у співавторстві)
 12. І.О. Свердлова.ЗНО. Англійська мова. Український центр оцінювання якості освіти. Навчально-методичний посібник. –Київ: Видавництво «Ліга-Прес», 2014. – 96 с. ( у співавторстві)
 13. І.О. Свердлова (у співавторстві). English Verbals in Context. Навчальнийпосібник. Харків: Видавництво ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2014. – 77 с.
 14. Англійська мова: повний курс підготовки до ДПА і ЗНО. – Харків: Факт, 2011. -470 с. (у співавторстві)
 15. You and Your Life.(The World Around You. Part 2.)Харків-2013. Навчальний посібник з усної практики. – Харків: ХНУ,2013. – 164 с.(у співавторстві)
 16. Зовнішнє незалежне тестування. Англійська мова. // ТІМО 2011. Абітурієнт.– №1-14. – 2010-2011. – С.4-45.( у співавторстві)
 17. Modality inPatterns. Навчальний посібник з граматики (модальність). Харків: ХНУ, 2010. – 95с.( у співавторстві)
 18. You and your Life. Харків 2011. Навчальний посібник з усної практики. – Харків: ХНУ,2011. – 115 с.(у співавторстві)
 19. Вправи з граматики та лексики. – Харків: ХНУ, 2007. – 153 с. (у співавторстві)
 20. Свердлова І.О. ( у співавторстві). ЗНО– 2015. Збірник тестових завдань за оновленою специфікацією. Харків: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2015. 80 с.

 21. Свердлова І.О., ( у співавторстві). ModalityinPatterns: Навч.посібник із граматики. Харків:ХНУ ім В.Н. Каразіна,2015.168с.

 22. Свердлова І.О. ( у співавторстві).. Англійська мова. Збірник типових тестових завдань. Київ: Український центр підготовки абітурієнтів, 2016. 207 с.

 23. Свердлова І.О. ( у співавторстві). You and Your Life (Work and Leasure). Part 3: навч.посібник з усної практики. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. 212 с.

 24. Свердлова І.О., Скрипнік І.Ю., Набокова І.Ю. CompleteGuidetotheEnglishArticle: навч.посібник з граматики. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. 132 с.

 25. Свердлова І.О. ( у співавторстві). ExamTutor: пос. з підготовки до ДПА та ЗНО з англійської мови. Київ: «Дінтернал Ед’юкейшн”, 2018. 72 с.

 26. Свердлова І.О. ( у співавторстві). Англійська мова ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Харків: «Видавничий дім Весна», 2019. 136 с.

Статті:

 1. Свердлова І.О., Ядова М.А. Використання когнітивних технологій у лекційних курсах / І.О. Свердлова, М.А. Ядова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» – 2017. – № 86. – С. 189 – 195.

 2. Свердлова І.О. Досвід використання новітніх технологій у межах курсу «Методика викладання іноземних мов. Проблеми сучасної освіти. Збірник науково методичних праць. Випуск 8. Частина 1.– Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2017. – С. 80-84.

 3. І.О. Свердлова,М.А. Рубцова. Навчання майбутніх учителів конструктивного вирішення конфліктів у системі освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету:зб. наук. праць / ред. кол.: І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: Вид-во „Мелітополь”, 2016. – с. 77- 84.
 4. Свердлова І.О. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОГНІТИВНИМИ НАВИЧКАМИ УЧНІВ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету:зб. наук. праць / ред. кол.: І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: Вид-во „Мелітополь”, 2015. – с. 83-89.
 5. І.О. Свердлова,М.А. Рубцова. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ //Вісник ХНУ, 2014.
 6. Свердлова Ірина Олександрівна(у співавторстві з Мартинюк А.П.)Сугестія як інструмент формування критичного мислення студентів.Розділ у колективній монографії Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : колективна монографія за ред. В.Г. Пасинок. –– Х. : ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2013. –– с.С. 76–97.
 7. І.О. Свердлова. Процес оцінювання в ході інтерактивного навчання . //Вісник ХНУ. – № 867 . –2009. – С. 158-163.
 8. І.О. Свердлова. Learning new ways of understanding conflict. //ВісникХНУ. – № 838 . –2009. – С. 98-102.
 9. Свердлова І.О. , Рубцова М.А. Структурні особливості лекції з курсу «Методика викладання іноземних мов». Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2018. № 87. С. 177 – 183.

 10. Свердлова І.О. Сучасні підходи до семантизації лексичних одиниць. Инновационные педагогические технологии преподавания иностранных языков в высших и средних учебных заведениях: сборник статей республиканской научно-практической конференции (с международным участием). Тирасполь: Изд. Приднестр. ун-та, 2019. С. 52-56.

Участь у наукових конференціях. Тези доповідей:
 • Свердлова І. О. Методичний потенціал когнітивного компонента Б. Блума / І. О. Свердлова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку:матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 327.
 • INCORPORATION OF CONFLICT RESOLUTION INTO THE COURSE “METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference 17-22 January 2016 р., Bratislava, Slovak Republic. – P. 49
 • Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results\ Materials of international scientific and practical conference 15-18 March, 2016 Bratislava, Slovak Republic. P. 116
 • Свердлова І.О., Панасенко. Вимірювання когнітивних компонентів навчання на заняттях з іноземної мови.УЧНІВ // Mатеріали VIIМіжнародної науково-методичної конференції [“Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”], (м. Харків, 21 листопада 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. ––129-130.
 • Свердлова І.О., Панасенко Виміри розвитку критичного мислення учнів матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції [“Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”], (м. Харків, 21 листопада 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013.. С. 152–153

Контактна інформація:

Електронна пошта: iryna.sverdlova@karazin.ua
Телефон: (057) 707-55-66
Адрес: ауд. 7-72, площа Свободи, 4, м. Харків, 61022