RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 1132

2 квітня 2013 року

Лінгвістичний семінар

Запрошуємо на об'єднане засідання кафедр факультету іноземних мов «Лінгвістичний семінар» для обговорення кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови».


2 квітня 2013 року об 11:00 в ауд. 7-75 відбудеться об'єднане засідання кафедр факультету іноземних мов «Лінгвістичний семінар».

На порядку денному:

 • Обговорення кандидатської дисертації О.Л. Балацької «Структурні, семантичні та функціональні аспекти критики в англійській науковій статті».

  Науковий керівник — канд. філол наук, доцент І.Є. Фролова.

  Рецензенти: докт. філол наук, професор І.С. Шевченко та канд. філол наук, доцент Т.М. Тимошенкова.

 • Обговорення кандидатської дисертації А.М. Ерліхман «Засоби реалізації імпліцитності у драматургійному тексті (на матеріалі англомовних п'єс ХХ століття)».

  Науковий керівник — канд. філол наук, доцент Я.Г. Мельник.

  Рецензенти: докт. філол наук, професор Л.Р. Безугла та канд. філол наук, доцент Е.Г. Паповянц.

 • Обговорення кандидатської дисертації В.А. Токарчук «Номеративні одиниці з нумеральним компонентом: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови)».

  Науковий керівник — докт. філол наук, професор С.А. Жаботинська.

  Рецензенти: докт. філол наук, проф. І.С. Шевченко та докт. філол наук, проф. А.П. Мартинюк.