RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 2720

1 березня 2014 року

«Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації»

Запрошуємо до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців.


21 березня 2014 року у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні філологічні  дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації».

Передбачається робота таких секцій: 

 • Дискурс в міжкультурній комунікації: вербальні й невербальні засоби спілкування.
 • Лінгвокультурологія та когнітивістика.
 • Переклад і міжкультурна комунікація.
 • Соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика і культура мовленнєвої поведінки.
 • Порівняльні дослідження в полілінгвальному просторі.
 • Актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.
 • Навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Подробиці та вимоги до оформлення статей у додатку (PDF, 490 KB).

Телефони  для довідок:

(0412) 37-14-04 – деканат (завідувач кафедри міжкультурної комунікації, к.філол. н, доц. Жуковська Вікторія Вікторівна)

096 50 60 539 – Черниш Оксана Андріївна