Навчально-методичний комплекс кафедри романо-германської філології

Розклад занять на кафедрі романо-германської філології в 1-му семестрі 2022/23 н.р.

Консультації з навчальних дисциплін у 1-му семестрі 2022-2023 н.р. можна отримати на платформі Zoom згідно із графіком консультацій
Методичні вказівки для підготовки до атестаційних іспитів

Навчально-методичний комплекс

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Гарант: Олеся Юліївна МАЛАЯ

1 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової

/ екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І

Усна практика іноземної мови І

Іноземна мова ІI


Основи літературної компаративістики
Україна в Європейському літературному просторі
Вступ до літературознавства
Правопис німецької мови

2 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І
Практика перекладу І
Іноземна мова ІІ
Вступ до германської філології
Комунікативна граматика
Практична фонетика німецької мови

3 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова

Практика перекладу І
Іноземна мова ІІ
Практика перекладу ІІ
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
Література німецькомовних країн
Методологія та етика наукового пізнання
Історія германських мов (німецька)
Лексикологія з порівняльним компонентом

4 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольних робіт Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І
Практика перекладу І
Іноземна мова ІІ
Практика перекладу ІІ

Порівняльна граматика

Порівняльна стилістика

Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту
Перекладацька практика
Підготовка курсової роботи
Педагогічна практика
Наскрізна програма

Рівень освіти: другий (магістерський)

Гарант: Лілія Ростиславівна БЕЗУГЛА


1 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І

Практика перекладу І
Іноземна мова ІІ
Практика перекладу ІІ
Артикуляторні та акустичні
характеристики німецької фоносистеми
Перекладацька практика
Асистентська практика
Наскрізна програма

2 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Загальна теорія другої іноземної мови
Логічна семантика

Сучасний літературний процес
Підготовка магістерської роботи
Переддипломна практика

Курси, що викладаються на заочній формі навчання
3 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Практична фонетика сучасної німецької мови
Практична граматика сучасної німецької мови