Master’s Degree Programs


Curricula:

2019-2020 ac. year

2018-2019 ac. year

2016-2017, 2017-2018 ac. year


Working curricula:

2019-2020 ac. year

2016-2017, 2017-2018 ac. year

2018-2019 ac. year


Graduating departments: Department of English Philology; Mykola Lukash Translation Studies Department; Department of German Philology and Translation; Department of Romance Philology and Translation; Department of Oriental Languages and Intercultural Communication.


Courses under the Master’s Degree Program

1 курс

Course title Lecturer(s) AMC*
Загальне мовознавство Лук'яненко С.С., Крапіва Ю.В.
Методика викладання перекладу у закладах

вищої освіти

Черноватий Л.М.
Методика викладання мови у закладах

вищої освіти

Свердлова І.О., Рябих М. В.
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології
Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (англійська) кафедри методики та практики викладання іноземної мови
Іноземна мова II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Історія перекладу Кальниченко О. А.
Спецкурс (Ділова кореспонденція та її переклад) Вороніна К.В.
Спецкурс (Теорія перекладу як міжкультурної
комунікації (переклад)
Ребрій О.В.
Спецкурс (Теорія перекладу і міжкультурна

комунікація у Китаї)

Мотрохов О.І.
Спецкурс (Лінгвістична інтерпретація та дидактизація

текстів малих форм)

Донець П.М.
Спецкурс (Артикуляторні та акустичні характеристики
німецької фоносистеми)
Оніщенко Н.А.
Спецкурс (Національно-культурні особливості

літературного процесу в Латинській Америці)

Оржицький І.О.
Спецкурс (Основи художнього перекладу) Черкашина Т. Ю.
Асистентська практика
Перекладацька практика
Атестаційний екзамен

2 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Глобальні проблеми сучасності філологічного факультету
Загальна теорія другої іноземної мови (англ.) Дудоладова О. В., Шамаєва Ю. Ю.
Загальна теорія другої іноземної мови (нім.) Кривенко В.П., Оніщенко Н.А.

Загальна теорія другої іноземної мови (франц.) Музейнік І. В., Песоцька Д. Л., Андрущенко А.О.

Загальна теорія другої іноземної мови (переклад) Лукьянова Т.Г.
Загальна теорія другої іноземної мови (ісп.) Оржицький І.О.
Загальна теорія другої іноземної мови (кит.) Мотрохов О.І.
Сучасна література зарубіжних країн Черкашина Т. Ю.
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації Ребрій О.В.
Основи теорії редагування

Ребрій О.В., Статівка А.О.

Переддипломна практика (з відривом)
Кваліфікаційна робота

*AMC - Academic and methodological complex