Igor RUBTSOV


Senior lecturer at the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice of V. N. Karazin Kharkiv National University

Education:

1993 — graduation from the School of Foreign Languages, O. M. Gorky Kharkiv State University (speciality: English Language and Literature).

Professional Career:

1993-1996 — senior department assistant, Department of English Language

since 2001 — lecturer of English of V. N. Karazin Kharkiv National University, Linguistic Center.

1996-2006 — lecturer of English, Department of English Language, V. N. Karazin Kharkiv National University;

since 2007 — senior lecturer, Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice, V. N. Karazin Kharkiv National University.

since 2009 — HeadoftheTrade Union Division of the School of Foreign Languages.

Research Interests:

cognitive science, discourse analysis, teaching methods in higher school, distant learning

Main publications:

Study guides:

1. Кузьмина В.С., Рубцов І.В Сборник упражнений по практической грамматике английского языка для студентов 2 и 3 курсов./ – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 71 с.

2. Кузьмина В.С., Рубцов І.В. Brush up Your English Сбюорник упражнений пор аналитическомучтению для студентов I и II курсов факультету иностранных языков/ – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 44 с.

3. Мащенко С.Г., Рубцов І.В. Практический курс английского языка. Учебные материалы по аналитическому чтению для студентов 1-2 курсов факультета иностранных языков. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 100 с

Articles:

1. Аллюзия как вид интертекста в студенческом сленге // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2011. – № 972. – С.156-160.

2. Антропонимы в студенческом сленге США // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2012. – № 1023. – С. 169-173.

3. Цветовая номинация в языковой картине мира студентов США // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2013. – № 1072. – С. 54-58.

4.Рубцов І.В. Нестандартна лексика як мотивуючий компонент навчання іноземній мові : матеріали ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 18 квітня 2019 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 128-130

5.Рубцов І.В. Навчання студентів-юристів англійській мові : тези доповідей ХVII наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», 2 лютого 2018 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 147-149

6.Рубцов І.В. Сучасний молодіжний сленг у викладанні англійської мови : матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 20 квітня 2018 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 164-166.

7.Рубцов І.В. Навчання аудіюванню у форматі FCE : матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», 28 квітня 2017 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 158-159

8.Рубцов І.В. Студентський сленг США в Інтернет комунікації : тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», 3 лютого 2017 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 111-113

9.Рубцов І.В. Соматизми у формуванні картини світу студентів США : матеріали VІІI науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ”, 22 квітня 2016 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 177-179

10. Рубцов І.В. Дистанційне навчання іноземних мов : матеріали V Міжнародної конференції “Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ”, 17 квітня 2015 р. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 114-115

11.Рубцов І.В. Енантіосемія у студентському слензі США : тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, 27 березня 2015 р. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 200- 201

12.Рубцов І.В. Кур’янова М.О. Антропонімічні метафори-сленгізми у формуванні англомовної картини світу Збірник наукових праць студентів «Молоді фахівці – майбутнє науки» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. Вип. 9 (Ч.II). C. 56 – 61.

13.Рубцов І.В., Олатунбосун О.В. Оціночні прикметники як відображення ключових понять субкультури Збірник наукових праць студентів «Молоді фахівці – майбутнє науки» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. Вип. 9 (Ч.II). C. 88 – 93.

Contact Information:

E-mail: metodengl@karazin.ua

Telephone number: (057) 707-55-66

Address: room 7-72, 4 Svobody Sq., Kharkiv, 61022

ORCID ID: 0000-0002-7591-5905