Навчання


Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі іноземної філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (форми навчання: денна — 4 роки, заочна — 5 років, паралельна та перекваліфікація — залежно від курсу зарахування), «спеціаліст» (форми навчання: денна, заочна, паралельна та перекваліфікація (1 рік після отримання ступеня бакалавра)) та «магістр» (форми навчання: денна, заочна (1 рік після отримання ступеня бакалавра або спеціаліста)). Бакалавр має право роботи з двома іноземними мовами як викладач або перекладач, спеціаліст та магістр — з двома і більше іноземними мовами як викладач або перекладач. Навчання за денною та заочною формами проводиться на бюджетній або контрактній основі,  паралельне навчання та перекваліфікація здійснюються лише на контрактній основі.

На факультеті викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська та японська мови. Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни, серед яких: вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латинська мова, (порівняльна) лексикологія, теоретична / порівняльна граматика, (порівняльна) стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземної мови, культура мовлення тощо. Викладаються також спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.

Студенти факультету обслуговуються Центральною науковою бібліотекою університету, де створюється також електронна бібліотека видань, що друкуються на різографі факультету, розміщуються у репозитарії та у віртуальній бібліотеці факультету.

Навчання студентів забезпечується сучасними мультимедійними та технічними засобами, функціонують 2 комп’ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, методичний центр тощо.

Мови викладання на факультеті: англійська, іспанська, італійська, китайська, німецька, французька, японська.

Опорна мова — українська (російська).