Наука

Наукові школи факультету іноземних мов поєднують класичні та інноваційні підходи до релевантних об’єктів аналізу: мовних явищ, перекладу, літератури, формування мовленнєвих навичок тих, хто вивчає мову. Традиції факультетської науки сягають своїм корінням до праць найвидатнішої постаті вітчизняної філології, професора Харківського університету О.О. Потебні.

У різні роки після приєднання інституту іноземних мов до Університету на факультеті працювали відомі вчені: проф. Фінкель О.М. (теоретик українського перекладознавства), проф. Баранцев К.Т. (автор першого англо-українського фразеологічного словника), доц. Б.Й. Роговська та Б.С. Хаймович (дослідники граматичної будови англійської мови), доц. Є.П. Март’янова (дослідник українсько-французьких відповідностей), проф. Прокопчук О.О. (спеціаліст із синтаксису німецької мови), проф. Дородних А.Г. (розробник питань соціо- та комунікативої лінгвістики), проф. Ейгер Г.В. (перекладознавець, психолінгвіст, дослідник питань мовної свідомості та лінгводидактики). Їхні роботи сформували базу для розвитку сучасної філологічної думки.

Сучасним пріоритетом факультетської науки є спрямованість у річище поліпарадигмальності: когнітивно-дискурсивної парадигми, яка розширює межі лінгвістичного наукового пошуку, запроваджуючи когнітивний, дискурсивний та мультмодальний виміри аналізу; нових підходів до аналізу перекладацької діяльності; багатовимірність підходів до літературного тексту; екологічний принцип, вживаний до мовних, мовленнєвих явищ.

Лінгвістичні студії

Перекладознавчі студії/Методика навчання перекладу

Літературознавчі студії

Лінгводидактичні студії

Сходознавчі студії