Міжнародна співпраця

Планування діяльності з проєкту «MultiEd» на новий навчальний рік

Професор Олена Морозова та аспірант Яна Верменич 8 вересня взяли участь в онлайн-зустрічі з університетами-партнерами з України, Естонії, Британії та Німеччини для планування роботи у новому навчальному році щодо реалізації проєкту програми Еразмус+ (CBHE) «MultiEd / Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції». Було визначено стратегії, як працювати в надзвичайних умовах упродовж нового навчального року. Акцент буде зроблено на вдосконалення навчальних планів для підготовки учителів іноземної мови, на створення нових навчальних курсів, які були б цікавими здобувачам вищої освіти та відповідали вимогам сьогодення.

Менеджер проєкту «MultiEd»

від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

проф. Олена Морозова


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна став партнером проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+

Тривалість проєкту: 15.11.2019–14.11.2022

Основні пріоритети: освіта (оновлення навчальної програми за спеціальностями “учитель/викладач іноземної мови” та впровадження нових методів викладання в навчальний процес), інтернаціоналізація, навчання протягом життя.

Партнери:

 • Тартуський університет (Естонія)
 • Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина);
 • Астонський університет (Британія);
 • Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина);
 • Запорізький національний університет;
 • Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Полтавський національний педагогічний університет;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Горлівський інститут іноземних мов;
 • Тернопільський національний педагогічний університет;
 • Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаніка;
 • Міністерство Освіти та науки України;
 • Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Етапи проєкту

1) оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю “учитель/викладач іноземної мови (англійська мова)” на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;

2) адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, студентоцентроване навчання, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та іноземної мови) та оновлення предметів програми шляхом упровадження цих методів;

3) упровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”, серед яких “Вступ до методології CLIL”, “Методологія CLIL”, “Навчання іноземної мови”, “Культурна антропологія та мовне розмаїття”, “Наукові дослідження та академічне письмо”, “Медіаграмотність”;

4) розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і підвищення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі;

5) популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробкою електронного курсу для учителів з підвищення кваліфікації “Методологія CLIL”.


Цьогоріч команда науковців Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна із партнерами з інших університетів перемогла в конкурсі Еразмус+

06.11.2019.

із проєктом 610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Foreign Language Teacher Training Capacity Developmentasa Wayto Ukraine’s Multilingual Educationand European Integration» у межах «Національного вікна». Професор кафедри англійської філології Морозова О.І., яка є координатором проєктної групи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, взяла участь у семінарі для переможців проєктів із розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+, що відбувся 6 листопада на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зустріч була присвячена питанням, як успішно впроваджувати проєкт та управляти коштами гранту.Нові ініціативи з покращення якості навчання іноземної мови

25.02.2020

17-21 лютого у Запорізькому національному університеті відбулася стартова робоча зустріч учасників проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+ . Партнерами проєкту є:

 • Тартуський університет (Естонія)

 • Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина);
 • Астонський університет (Велика Британія);
 • Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина);
 • Запорізький національний університет;
 • Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Полтавський національний педагогічний університет;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Горлівський інститут іноземних мов;
 • Тернопільський національний педагогічний університет;
 • Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаніка;
 • Міністерство Освіти та науки України;
 • Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Харківський національний університет було представлено Проректором з науково-педагогічної роботи А.В. Пантелеймоновим, професором кафедри англійської філології О.І. Морозовою, викладачем кафедри англійської філології Я.В. Верменич.

На робочій зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з організацією заходів у межах проєкту, Особливу увагу приділено деталізації проведення заходів, що їх заплановано на перший рік.


З 9 по 13 березня 2020 року у Запорізькому національному університеті у межах проєкту програми Erasmus+ KA2 «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до викладання академічного письма» за участю д-ра Роберта Артура Котэ (PhD, University of Arizona), в якому узяв участь аспірант кафедри англійської філології Д.О. Побережний.

Під час заходу учасники отримали сучасні та якісні знання з дисципліни «Академічне письмо», а також виконали низку практичних завдань.

До найбільш актуальних питань, що обговорювалися на семінарі,є такі:

1.Академічна доброчесність

2.Професійне використання літературної англійської мови (американський варіант)

3.Написання автобіографії та анотації

4.Інтерактивні вправи для розвитку навичок аудіювання, письма та говоріння

5.Переклад та вдосконалення анотації наукової статті

6.Письмо у різних навчальних дисциплінах (WritingAcrosstheCurriculum)

7.Культура відгуку та рецензії

8.Запобігання плагіату

9.Європейські та американські стилі цитування та їх професійне використання

10.Синтез та інтеграція ресурсів у науковій статті


У травні 2020 стартували два семінари, що триватимуть один місяць он-лайн, а восени продовжуватимуться в очному форматі. Семінари проводяться у межах проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)». У них взяли участь викладачі факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:

1) у семінарі з принципів розробки програм дисциплін (CurriculumDevelopment): С.А.Віротченко,І.М. Авдєєнко, К.І. Огієнко;

2) у семінарі з курсу інтегрованого навчання предмету та іноземної мови (CLIL): В.О. Самохіна, Ю.Ю. Шамаєва, О.І. Морозова, І.Є. Фролова, А. В. Котова, О.К. Лобова, І.Ю. Набокова, Н.А. Олійник, А.М. Пшеничних, А.В. Легейда,О.В. Бойко, О.Г. Пєшкова.

По завершенню семінарів, до програми яких входить, окрім лекцій, самостійне опрацювання наукових джерел та виконання практичних завдань, учасники, які успішно впораються із завданнями, отримають сертифікати про підвищення кваліфікації у Європейському університеті (Тарту, Естонія).


.