Vira KUZMINA


Senior lecturer at the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice.

Education:

 • 1971 — graduation from O. M. Gorky Kharkiv State University, School of Foreign Languages.

Professional career:

 • 1974 – 1977 — lecturer, Department of Translation, Department of English Language, School of Foreign Languages, O. M. Gorky Kharkiv State University;
 • 1977 – 2006 — lecturer, Department of English Philology, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 1985 – to this day — senior lecturer, Department of English Philology, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 2006 – to this day — senior lecturer, Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice, Department of English Philology, Department of Business Foreign Language, School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Research interests:
Methodology of foreign language teaching in higher school.

Teaching:

 • All aspects of English language for third-year students,
 • English as a second language for second-year students,
 • seminars in foreign language teaching methods in secondary school for third- and fourth-year students of the School of Foreign Languages (V. N. Karazin Kharkiv National University).

Main scientific works:

Статті:

1. (зі студенткою )O. Logvinenko, V.S. Kuzmina The Role of the English Language in tourism business. Збірник наукових статей студентів. Вип.4.- Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентські студії.- Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017 – 428 стор Ст..259-264
Тези:
1. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. К вопросу об организации и планировании занятия по грамматике в специализированном и неспециализированном вузе . Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво . Збірник тез ХНУ імені В. Н. Каразіна -
2015 – 115 стор. ,стор 53-54
2. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Особливости контролю при вивченні іноземної мови. Матеріали ХІУ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 27.03 2015
3. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Обучение реферированию студентов старших курсов языковых и неязыковых вузов Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво стор 53-54 ХНУ ім. Каразіна 25.02 2015 – 115 стор
4.Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Виды письменных заданий для обучения лексике студентов старших курсов языковых и неязыковых вузов. У міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» стор.65-66 17.04 2015 -158 стор.
5. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Способы презентации нового грамматического материала в средней и высшей школе. Шостий міжнародний науковий форум . Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології стор.58-59 11.09 2015 ХНУ ім..Каразіна -160 стор.
6. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа с шутками на уроках английского языка Матеріали ХV наукової конференції «Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. 2016 – рік англійської мови» з міжнародною участю –ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016, с. 94-95
7. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Использование разноуровневых заданий при работе с аспектом «Вusiness English». Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика» Київ- Буча, 2016 c. 95-97
8. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа с грамматической темой «Страдательный залог» на занятиях по английскому языку со студентами младших курсов».Матеріали УІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи
інтеграції школи та ВНЗ Харків – 2016, c.87-89
9. Кузьміна В.С., Іваніга О.В Интерактивный подход к обучению лексике. ХVІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Стор. 62-64 03.02 2017
10. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Застосування інтернету у навчанні англійської мови у середній школі. Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні
проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017 с.89- 91
11. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. К вопросу об организации и планировании занятия по грамматике в специализированном и неспециализированном вузе . Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво стор 53-54 ХНУ ім. Каразіна 25.02 2015 – 115 стор.
12. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Вживання безособових форм дієслів в бізнес-англійській мові. –Буча 22.02 2017. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика.» Київ-Буча 22.02 2017 с.299-302
13. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Застосування інтернету у навчанні англійської мови у середній школі. Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017 с.89-91
14. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Виды творческих заданий для активизации усвоения грамматического материала для студентов старших курсов вузов. Матеріали ХУІІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 2018 200 стор. Стор.112-114
15. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Оптимизация использования аудиторного времени с целью повышения мотивации студентов. Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків -2018 232 стор. с.89-90
16. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Парная и групповая работа на занятиях по английскому язику как основа кооперативного обучения. Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії» Тези доповідей. Харків – 2018,176 стор.стор.68-71
17. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Аудіювання як засіб закріплення граматичних навичок студентів старших курсів. ХУІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 2019. Тези доповідей-199 стор. Стор.80-82
18. Кузьміна В.С., Іваніга О.В. Работа над ошибками в письменных контрольних работах студентов. Шоста міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» Харків
Харків 2019

Участь в конференціях:
1. Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» ХНУ ім. Каразіна 25.02. 2015
2. ХІУ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація. 27.03 2015
3. У міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 17.04 2015
4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика.» Київ-Буча 25.03 2015
5. Шостий міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології 11.09.2015
6. ХV наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. 05.02.2016
7. ІІ Міжнародна науково-практична конференціїя «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвистика» Київ- Буча, 24.02. 2016
8. УІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 22.04. 2016
9. Сьомий міжнародний науковий форум «Сучасна іноземна філологія: Дослідницький потенціал.» Харків 21.10.2016
10. ХУІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 3.02.2017
11. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи і технології прогнозування моделювання і управління соціально-економічними процесами» «Український гуманітарний інститут» 28.02.2017
12. ІХ Міжнародна науково-методична конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 28.04.2017
13. ХУІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харків – 02.02 2018
14. Х Міжнародна науково-методична конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ Харків 20.04.2018
15. Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії» 23.10.2018
16. ХУІІІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова Комунікація» Харків – 01.02 2019
17. Шоста міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасний рух науки» Харків 18.04 2019

 1. Speak English with pleasure: study guide (co-authored with Tuchyna M. V., Merkulova T. K.). – Kharkiv: Torsinh, 2001. – 285 c.
 2. Read English with pleasure: study guide (co-authored wih Tuchyna M. V., Merkulova T. K.). – Kharkiv: Torsinh, 2004. – 230 c.
 3. Short stories with pleasure. Student’s Book: study guide (co-authored with Tuchyna M. V., Merkulova T. K.). – Kharkiv: Navigator, 2009. – 271 s.
 4. Short stories with pleasure. Teacher’s Book: study guide (co-authored with Tuchyna M. V., Merkulova T. K.). – Kharkiv: Navigator, 2009. – 479 s.