Iryna MUZEINIK


PhD in Philology, associate professor, associate professor at the Department of Roman Philology and Translation.

Education:

 • 1992 — diploma with distinction of O. M. Gorky Kharkiv State University (speciality: French Language and Literature).

Theses Defended:

PhD thesis: Semantic, Pragmatic and Structural Peculiarities of Expressions Containing Negation of Negation (based on materials of contemporary French), 2003.

Professional Career:

 • 1992-1993 — teacher, School No. 109;
 • 1993-2001 — senior lecturer, Department of French Philology, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;
 • 1995-1998 — postgraduate student, Department of French Philology, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;
 • 2001-2003 — associate professor, Department of French Philology, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;
 • 2003-2005 — senior lecturer, Department of French Philology, V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • since 2005 — associate professor, Department of French Philology (currently: Department of Roman Philology and Translation, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Teaching:

 • Lexicology of French Language;
 • Foreign Language (French)

Main Scientific Works:

 1. Лексикологія сучасної французької мови. Навч.-метод. пос. Харків: ХНУ В.Н.Каразіна, 2006.
 2. Музейник І.В. Специфіка жарту у франкомовному Твіттері. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. С. 69-70.
 3. Орфографія як інструмент політичної боротьби. Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. 2016.
 4. Антропоніми у поетонімосфері франкофонної пісенної поезії. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016.

 5. Англіцизми у франкомовній рекламі: лінгвістичний парадокс. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017.

 6. Перифраза у сучасному франкомовному медіа- та Інтернет-дискурсі. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018.

 7. Particularitésdel’humour sur twitter francophone. Мови, науки та практики, Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні, Дніпро: ПДАБА, 2018.

 8. Функціонально-прагматичні характеристики невербальних графічних засобів спілкування. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»), Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.

Contact Information:

Adress: 7-73, Svobody sq., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

Phone: (057) 707-52-65

E-mail: irinamuzeynik@karazin.ua