Дорогі друзі!

Володіння іноземними мовами в сучасному світі – чи не найважливіша складова образу успішної людини. Знання іноземних мов розширюють світогляд, дозволяють зрозуміти культуру і звичаї інших народів, відкривають майже безмежні можливості у спілкуванні та встановленні професійних зв’язків.

Факультет іноземних мов Каразінського університету здійснює високоякісну підготовку фахівців у галузі іноземної філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за освітніми програмами:

  • Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова;
  • Німецька мова та література і переклад та англійська мова:
  • Французька мова та література і переклад та англійська мова;
  • Переклад (арабська та англійська мови);
  • Переклад (іспанська та англійська мови);
  • Переклад (китайська та англійська мови);

Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни. Серед них – Історія світової літератури, Лінгвокраїнознавство, Основи письмового перекладу, Науково-проектна діяльність та інтелектуальна власність, Професійна кар'єра фахівця в галузі філології, Академічна культура педагога дослідника, Дидактичні і психологічні аспекти оволодіння іноземною мовою учнями ЗСО, Сучасна англійська вимова: США, Великої Британії, Канади, Австралії, Практична фонетика іноземної мови, Мова. Культура. Суспільство, Методологія та етика наукового пізнання. Студенти магістратури мають можливість вивчати такі дисципліни як Академічне письмо, Основи комп’ютерної лінгвістики, Діджиталізація навчального процесу, Еколінгвістичний підхід до аналізу англійської мови, Основи анотування та реферування перекладів.

Навчальний процес на факультеті здійснюють більше 200 провідних фахівців, серед яких 14 докторів наук, професорів та 64 кандидати наук, доценти. Навчання студентів забезпечується сучасними мультимедійними та технічними засобами: на факультеті функціонують 2 комп’ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, методичний центр тощо.

За роки праці на факультеті сформувались наукові школи, у рамках яких можна виділити основні напрямки лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, що відбивають загальні тенденції у розвитку низки наук. Серед них представлені як відносно нові напрями (когнітивно-дискурсивний), так і такі, що мають давні традиції (лінгвостилістика, перекладознавство, педагогіка та методика навчання іноземних мов).

Факультет іноземних мов здійснює співробітництво з такими зарубіжними установами-партнерами: Університет Фрідріха Олександра Ерланген-Нюрнберг, Гете-Інститут, Королівський коледж Гелловей, Інститут Конфуція, Палермський університет, ІРС (Париж, Франція) і багато інших.

Студенти факультету іноземних мов завжди з великим задоволенням беруть участь у конференціях і семінарах, посідають призові місця на численних олімпіадах та конкурсах в університеті та за його межами.

Крім того, на факультеті налагоджена система студентського самоврядування. Для студентів працює Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів, Студентське наукове товариство, студентський деканат.

Наші студенти і випускники – це талановита і соціально активна молодь, для якої відкритий весь світ!

Декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент

Світлана ВІРОТЧЕНКО