Навчання


Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі іноземної філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (форми навчання: денна та заочна — 3 роки 10 місяців, паралельна — зарахування на 2 курс) та «магістр» (форми навчання: денна та заочна (1 рік 4 місяці). Бакалавр має право роботи з двома і більше іноземними мовами як вчитель або перекладач, магістр — з двома і більше іноземними мовами як викладач або перекладач. Навчання за денною та заочною формами проводиться на бюджетній або контрактній основі, паралельне навчання здійснюються лише на контрактній основі.

На факультеті викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, арабська, китайська та японська мови.

Студенти факультету обслуговуються Центральною науковою бібліотекою університету, де створюється також електронна бібліотека видань, які розміщуються у репозитарії та у віртуальній бібліотеці факультету.

Навчання студентів забезпечується сучасними мультимедійними та технічними засобами, функціонують 2 комп’ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, методичний центр тощо.

Мови викладання на факультеті: англійська, іспанська, італійська, китайська, німецька, французька, арабська, японська.

Опорна мова — українська.