Міжнародна співпраця


РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ MULTIED


На завершальному етапі проєкту «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України / MultiEd» відбувся навчальний візит до Астонського університету, м. Бірмінгем, Велика Британія. З 2 по 6 жовтня 2023 р., представники Каразінського університету – менеджер проєкту, декан факультету іноземних мов Світлана Віротченко, та член робочої групи, в.о. завідувача кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови Ірина Морозова, – взяли участь в лекціях та круглих столах, що стосувалися сучасних методик підготовки викладачів, мультилінгвальності у вищому навчальному закладі та поза його межами, викликів штучного інтелекту як інструменту навчання. Британські колеги також поділилися досвідом роботи в інших проєктах, зокрема, «Вчителі англійської для майбутнього Європи». В останній день візиту делегацію українських освітян прийняли в мерії Бірмінгему.


Проєкт MultiEd добіг стадії контролю якості виконання.

З 16 по 19 серпня 2023 р. в ТНПУ імені імені В.Гнатюка відбулася зустріч Групи з контролю якості проєкту MultiEd Erasmus+, в якій взяла участь декан факультету іноземних мов Світлана Віротченко. Команду проєкту чекали чотири робочі дні з перевірки якості виконання робочих пакетів та підготовки загального звіту. Знаковою подією стала зустріч з координатором НЕО в Україні Світланою Шитіковою. Під час зустрічі представники університетів-партнерів поділилися здобутками реалізації проєкту та звернули увагу на важливість стійкості впровадження проєкту. Проведено роботу над аналізом ефективності результатів впровадження проєкту MultiEd в університетах-партнерах. У зум зустрічах з Dr. SueGarton (Aston University) та Dr. JuttaRymarczyk (Heidelberg University of Education) були обговорені питання впровадження електроного курсу "CLILMethodology" та нових і оновлених навчальних курсів розроблених на основі методології CLIL у кожному університеті і виокремлені шляхи їх подальшої реалізації. Красно дякуємо колегам з ТНПУ за гостинність і теплий прийом!


Навчальний візит MultiEd «Естонія – нація освіти»

З 21 травня по 27 травня 2023 року в рамках реалізації проєкту Erasmus+ К2 «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України / MultiEd» відбувся навчальний візит в Естонію з метою ознайомлення з досвідом цієї країни, яка є європейським лідером у сфері надання освітніх послуг. У візиті взяли участь партнери проєкту із Міністерства освіти і науки України, Запорізького національного університету, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна представляли декан Світлана ВІРОТЧЕНКО, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Анна КОТОВА та в.о. завідувача кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови Ірина МОРОЗОВА.

Учасники візиту взяли участь в інтерактивних лекціях та семінарах з питань стратегічного бачення та викликів сучасної естонської вищої школи, підготовки вчителів в університетах і співпраці школи та вищого начального закладу в цьому напрямку, підготовки вчителів у Нарвському коледжі та підвищення кваліфікації вчителів без відриву від виробництва в Естонії, рівних можливостей та високої ефективності естонської освіти (за результатами Програми міжнародного оцінювання учнів PISA), міжнародного співробітництва в Тартуському університеті та в Естонській академії безпеки.

Також відбулись робочі візити на теми мовного занурення (м. Нарва), викладання англійської мови в державних гімназіях (м. Нарва та м. Тарту) й підтримки вивчення естонської мови (м. Таллінн).

Організатори навчального візиту надали можливість всім познайомитись з історією та культурою Естонії протягом низки культурних заходів, один з найяскравіших – екскурсія в музей під відкритим небом «Естонська мова – на перетині традицій, способу життя та національного характеру».


Шановні колеги!

В рамках проєкту "Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration / MultiEd", партнером якого є ХНУ імені В.Н. Каразіна, пропонується вебінар на тему "Sharing EU multilingual education policymaking practices in Ukraine".

Заплановані спікери: Крістіна Каллас, PhD, Міністр освіти та науки Естонії, Марина Мруга, державний експерт МОН України, Ірина Задорожна, д.п.н., проректор ТНПУ, координатор проекту MultiEd - Олександра Головко, к.ф.н, Тартуський університет.

Захід заплановано на 28.04.2023 або 2 (3).05.2023. з 14.00 до 17.00.

Всі учасники отримають сертифікати підвищення кваліфікації від Тартуського університету (Естонія).

Програма вебінару додається.

Запрошуємо до участі!


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна став партнером проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+

Тривалість проєкту: 15.11.2019–14.11.2022

Основні пріоритети: освіта (оновлення навчальної програми за спеціальностями “учитель/викладач іноземної мови” та впровадження нових методів викладання в навчальний процес), інтернаціоналізація, навчання протягом життя.

Партнери:

·Тартуський університет (Естонія)

·Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина);

·Астонський університет (Британія);

·Запорізький національний університет;

·Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

·Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

·Полтавський національний педагогічний університет;

·Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

·Горлівський інститут іноземних мов;

·Тернопільський національний педагогічний університет;

·Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаніка;

·Міністерство Освіти та науки України;

·Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Етапи проєкту

1) оновлення бакалаврських та магістерських програм за спеціальністю “учитель/викладач іноземної мови (англійська мова)” на основі Європейської рамки кваліфікацій. Розроблення рекомендацій щодо формування тематики та предметів програми як відповідно до законодавства України, так і стандартів Євросоюзу;

2) адаптація та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні, серед яких інтерактивні методи, студентоцентроване навчання, комунікативні методи, методологія CLIL (інтегрованого навчання предмету та іноземної мови) та оновлення предметів програми шляхом упровадження цих методів;

3) упровадження університетами вибіркових дисциплін англійською мовою для студентів рівня “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”, серед яких “Вступ до методології CLIL”, “Методологія CLIL”, “Навчання іноземної мови”, “Культурна антропологія та мовне розмаїття”, “Наукові дослідження та академічне письмо”, “Медіаграмотність”;

4) розроблення університетами власної стратегії багатомовної освіти та пропонування студентам окремих предметів англійською мовою з метою як підготовки висококваліфікованих випускників, які вільно володіють англійською мовою, так і підвищення рівня інтернаціоналізації університетів-партнерів та потенціалу вищої освіти взагалі;

5) популяризація серед учителів ідей змішаного навчання та навчання протягом життя, що буде забезпечене безкоштовними семінарами за участі європейських експертів у різних регіонах України, а також розробкою електронного курсу для учителів з підвищення кваліфікації “Методологія CLIL”.06.11.2019. Цьогоріч команда науковців Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна із партнерами з інших університетів перемогла в конкурсі Еразмус+ із проєктом 610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP«ForeignLanguageTeacherTrainingCapacityDevelopmentasaWaytoUkraine’sMultilingualEducationandEuropeanIntegration» у межах «Національного вікна». Професор кафедри англійської філології Морозова О.І., яка є координатором проєктної групи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, взяла участь у семінарі для переможців проєктів із розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+, що відбувся 6 листопада на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зустріч була присвячена питанням, як успішно впроваджувати проєкт та управляти коштами гранту.


Нові ініціативи з покращення якості навчання іноземної мови

25.02.2020

17-21 лютого у Запорізькому національному університеті відбулася стартова робоча зустріч учасників проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+ . Партнерами проєкту є:

·Тартуський університет (Естонія)

·Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина);

·Астонський університет (Велика Британія);

·Запорізький національний університет;

·Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

·Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

·Полтавський національний педагогічний університет;

·Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

·Горлівський інститут іноземних мов;

·Тернопільський національний педагогічний університет;

·Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаніка;

·Міністерство Освіти та науки України;

·Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Харківський національний університет було представлено Проректором з науково-педагогічної роботи А.В. Пантелеймоновим, професором кафедри англійської філології О.І. Морозовою, викладачем кафедри англійської філології Я.В. Верменич.

На робочій зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з організацією заходів у межах проєкту, Особливу увагу приділено деталізації проведення заходів, що їх заплановано на перший рік.З 9 по 13 березня 2020 року у Запорізькому національному університеті у межах проєкту програми Erasmus+ KA2 «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до викладання академічного письма» за участю д-ра Роберта Артура Котэ (PhD, UniversityofArizona), в якому узяв участь аспірант кафедри англійської філології Д.О. Побережний.

Під час заходу учасники отримали сучасні та якісні знання з дисципліни «Академічне письмо», а також виконали низку практичних завдань.

До найбільш актуальних питань, що обговорювалися на семінарі,є такі:

1.Академічна доброчесність

2.Професійне використання літературної англійської мови (американський варіант)

3.Написання автобіографії та анотації

4.Інтерактивні вправи для розвитку навичок аудіювання, письма та говоріння

5.Переклад та вдосконалення анотації наукової статті

6.Письмо у різних навчальних дисциплінах (WritingAcrosstheCurriculum)

7.Культура відгуку та рецензії

8.Запобігання плагіату

9.Європейські та американські стилі цитування та їх професійне використання

10.Синтез та інтеграція ресурсів у науковій статті


У травні 2020 стартували два семінари, що триватимуть один місяць он-лайн, а восени продовжуватимуться в очному форматі. Семінари проводяться у межах проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)». У них взяли участь викладачі факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: 1) у семінарі з принципів розробки програм дисциплін (CurriculumDevelopment): С.А.Віротченко,І.М. Авдєєнко, К.І. Огієнко; 2) у семінарі з курсу інтегрованого навчання предмету та іноземної мови (CLIL): В.О. Самохіна, Ю.Ю. Шамаєва, О.І. Морозова, І.Є. Фролова, А. В. Котова, О.К. Лобова, І.Ю. Набокова, Н.А. Олійник, А.М. Пшеничних, А.В. Легейда,О.В. Бойко, О.Г. Пєшкова. По завершенню семінарів, до програми яких входить, окрім лекцій, самостійне опрацювання наукових джерел та виконання практичних завдань, учасники, які успішно впораються із завданнями, отримають сертифікати про підвищення кваліфікації у Європейському університеті (Тарту, Естонія).


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration


08.02.2021 отримано реєстраційну картку проєкту " Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України" (№4554)


08.09.2020 відбулася он-лайн зустріч партнерів проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+ для планування роботи учасників у новому навчальному році. Від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у зустрічі взяли участь професор кафедри англійської філології Олена МОРОЗОВА та аспірантка кафедри англійської філології Яна ВЕРМЕНИЧ. Було визначено стратегії, як працювати в надзвичайних умовах упродовж нового навчального року. Зокрема, навчальні поїздки до Германії, Великої Британії та Естонії вирішено відкласти на другу половину 2021 року.


06.10.2020 відбулася он-лайн зустріч менеджерів від університетів з обговорення фінансових питань проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+. Від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у зустрічі взяли участь професор кафедри англійської філології Олена МОРОЗОВА та аспірантка кафедри англійської філології Яна ВЕРМЕНИЧ.


13.11.2020 розпочалася робта над розробкою курсу з медіаграмотності у рамках проєкту KA2 «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)» у межах програми Erasmus+ . Спочатку відбулося навчання розробників курсу протягом 5 тижнів по 1,5 години занять + 2-3 години на індивідуальну роботу з розробки курсу. Тренер – Лаурі Хуссар, який є головним редактором найбільших інформаційних компаній Естонії, а також викладачем курсу з медіаграмотності для естонської молоді. Навчальна частина курсу завершується у грудні, а в лютому 2021 р. плановано завершити роботу з розробки курсу, який після цього буде проходити внутрішнє та зовнішнє рецензування. Від Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у розробці загальноуніверситетського курсу з медіаграмотності беруть участь доцент кафедри ділової англійської мови та перекладу Наталія ОЛІЙНИК та старший викладач кафедри англійської мови, аспірантка кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Ольга ПЄШКОВА.


Протягом листопаду-грудня 2020 року продовжувалися вебінари з методології предметно-мовного інтегрованого навчання, в яких взяли участь 12 викладачів факультету іноземних мов: професори Вікторія САМОХІНА, Олена МОРОЗОВА, Ірина ФРОЛОВА, доценти Юлія ШАМАЄВА, Анна КОТОВА, Ірина НАБОКОВА, Наталія ОЛІЙНИК,Оксана ЛОБОВА, Аліна ЛЕГЕЙДА Анастасія ПШЕНИЧНИХ,старші викладачі Олена БОЙКО та Ольга ПЄШКОВА. У цей період вони спочатку розподілилися на підгрупи та виконали групове проєктне завдання, а після цього кожна учасниця дала мікро-урок із застосуванням методлогії предметно-мовного інтегрованого навчання, який оцінювався учасниками з інших ЗВО та закордонними тренерами.

Усі учасниці від Каразінського університету успішно закінчили курс методлогії предметно-мовного інтегрованого навчання та отримали сертифікати євпропейського зразка про проходження стажування у Тартуському університеті.


15.05.2020 р. було проведено вебінар з підготовки та організації першого етапу анкетування студентів і викладачів факультету іноземних мов з метою випрацювання університетської стратегії мультилінгвальної освіти. На семінарі від ХНУ імені В.Н. Каразіна були присутні Валентина ПАСИНОК та Олена МОРОЗОВА.

У червні 2020 року було проведено опитування студентів, викладачів та працівників факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з метою дослідження практики використання мов в університеті (як в освітньому процесі, так і специфіки їхнього викладання). В анкетуванні взяли участь 1064 особи.

Результати анкетування було піддано статистичній обробці Максимом БРОВАРЕНКО, проінтерпретовані Валентною ПАСИНОК.


22.01.2021 відбулася онлайн-зустріч з планування процесу розробки навчальних курсів у 2020 р. Кристина КАЛЛАС (Тарту) та Олександра ГОЛОВКО (Тарту) акцентували основні моменти, на які треба звернути увагу під час розробки навчальних матеріалів. Відбулося активне обговорення порушених питань, в якому взяли участь представники всіх українських університетів-партнерів. Від Каразінського університету участь у зустрічі взяла Олена МОРОЗОВА.


04.02.2021 відбулася третя зустріч менеджерів проєкту. Було внесено деякі зміни у план роботи, що спричинено пандемією коронавірусу, а також розглянуто цілу низку робочих моментів, пов’язаних із розробкою програм нових курсів (8) та модифікацією вже існуючих курсів (10).


11.02.2021 відбулася робоча зустріч (онлайн) учасників проєкту з представниками МОН України. Від ХНУ імені В.Н. Каразіна у зустрічі взяли участь заступник декана ф-ту іноземних мов доцент Світлана ВІРОТЧЕНКО та професор Олена МОРОЗОВА. Усі учасники зустрічі мали нагоду поспілкуватися з представниками МОН з приводу нагальних питань, що виникли під час планування роботи з виконання проєкту.