РЯБИХ Микола Володимирович


доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

 • 1988 р. — закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 1990-1992 рр. — викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1992-1995 рр. — аспірант кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1995-2006 рр. — викладач, старший викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • з 2006 р. — доцент кафедри методики та практики англійської мови ХНУ (сучасна назва: кафедра методики та практики викладання іноземної мови).

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Методика навчання студентів мовних спеціальностей форм способу та часу англійського дієслова» (Київський національний лінгвістичний університет, 2004 р.).

Сфера наукових інтересів:
методика викладання іноземних мов, психолінгвістика (має понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій).

Викладає курси:

 • методика викладання іноземної мови у вищій школі;
 • методика викладання іноземної мови у середній школі;
 • практика англійської мови.

Основні публікації:

 1. Рябых Н.В. Использование родного языка при обучении иностранного / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2013. – № 1072. – С. 141-145.

 2. Рябих М.В. Лекції, які не «читають». / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2015. – В. 82. – С. 35-39

 3. Організація процесу навчання студентів молодшого ступеня форм способу та часу англійського дієслова. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С.223-227.
 4. Гіпотетичні складові успішності навчання іноземної мови. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –2006. – № 726. – С.213-215.
 5. Умови оптимального засвоєння іншомовного матеріалу. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –2008. – № 805. – С.158-162.
 6. Индивидуальные характеристики учащихся и способы управления процессом формирования иноязычных грамматических навыков. // Вісник КНЛУ, НМАУ. – № 21. – 2002. – С. 40-43.
 7. Система упражнений для формирования иноязычных грамматических навыков с учётом индивидуальных характеристик учащихся. // Вісник КНЛУ. – № 5. – 2002. – С. 213-217.
 8. Організація процесу навчання студентів молодшого ступеня форм способу та часу англійського дієслова. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С.223-227.
 9. Время и вид. Пособие для обучения видо-временным формам английского языка. Харьков: Константа, 2002. – 68 с.
 10. Сравнительный анализ усвоения родного и иностранного языка в рамках гипотезы идентичности. / Н.В. Рябых // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. – Харків. – 2014. – № 1125. – С. 70-74.
 11. Механізм викладання іноземної мови – погляд зсередини / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2012. – № 1022. – С. 189-193.
Методичні видання:
 1. Modality in patterns: навчальний посібник із граматики / І.О. Свердлова, М.В. Рябих, І.Ю. Скрипнік та ін. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 168 с.
 2. A practical course in modal verbs: навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов / Л.О. Байбекова, О.І. Гридасова, М.В. Рябих, Л.М. Рябих. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 79 с.
 3. Рябих М.В., Рябих Л.М. Cities. Sightseeing: Навчально-методичний посібник / – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 32 с.