Студентські практики


Педагогічна практика студентів-бакалаврів проводиться протягом 4 тижнів (у жовтні) без відриву від навчального процесу. Практика проводиться у наступних базових школах м. Харків, що мають договори з ХНУ: СЗНВК № 45, ЗОСШ № 99, ліцей ХНУ, ліцей № 27, ЗОШ № 17, гімназія № 6, ЗОШ № 152, CЗНВК № 46, гімназія № 47.

Анотація Програма НМК
Очна форма навчання

PDF

PDF

Заочна форма навчання PDF PDF

У 2012 році у зв’язку з проведенням у Харкові матчів ЄВРО 2012 18 студентів проходили практику на кафедрі методики та практики викладання іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна, викладаючи іноземну мову працівникам прикордонних служб та міліції.

Асистентська практика (з відривом) студентів-магістрів факультету іноземних мов проводиться у лютому. Студенти проходять практику у ХНУ імені В.Н. Каразіна: на кафедрах англійської філології, методики та практики викладання іноземної мови, теорії та практики перекладу, іноземної мови, ділової іноземної мови та перекладу, іноземних мов Харківського національного технічного університету сільського господарства, на кафедрі іноземних мов Харківського торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету.

Анотація Програма НМК
Очна форма навчання

PDF

5 курс

6 курс

Заочна форма навчання PDF PDF

Перекладацька практика на 4 курсі проходить без відриву від навчального процесу на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов. Базою практики можуть також бути інші підрозділи факультету та ХНУ імені В.Н. Каразіна. Тривалість практики — чотири тижні (144 години). До змісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу обсягом 20 000 знаків;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).
Анотація Програма НМК

PDF

PDF

Перекладацька практика на 4 курсі проходить з відривом від навчального процесу на базах практики, якими можуть бути підприємства та організації Харкова та Харківської області. Студенти можуть проходити практику в інших містах України за наявності листа-запрошення з обґрунтуванням необхідності присутності студента-практиканта на цьому підприємстві. Базою практики можуть також бути підрозділи ХНУ імені В.Н. Каразіна. Тривалість практики — чотири тижні (216 годин). До змісту практики входить:

 • ознайомлення зі структурою підприємства (організації);
 • ознайомлення з робочим місцем перекладача та/або секретаря-референта, в тому числі з наявною технікою та оргтехнікою;
 • вивчення функціональних обов’язків перекладача та секретаря-референта;
 • виконання письмового перекладу в обсягах, необхідних для забезпечення нормального функціонування закладу (але не менше 40 000 знаків);
 • виконання усного послідовного перекладу у випадках, коли виникає потреба;
 • проведення телефонних переговорів, супровід, екскурсійна діяльність тощо у випадках, коли виникає потреба;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).
Анотація Програма НМК

PDF

PDF

Перекладацька практика на 5 курсі проходить без відриву від навчального процесу на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов. Базою практики можуть також бути інші підрозділи факультету та ХНУ імені В.Н. Каразіна. Тривалість практики два тижні (90 годин). До змісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу обсягом 10 000 знаків;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).
Анотація Програма НМК

PDF

PDF