RSS FeedАнонси

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 735

17 квітня 2021 року

VIІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності»!

Запрошуємо до участі!

Щиро запрошуємо до участі в VIІ Міжнародній науковій конференції «Художні феномени в історії та сучасності» («Географічний простір і художній текст»), яка відбудеться 16–17 квітня 2021 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Конференція проводиться факультето іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Київським університетом імені Бориса Грінченка, Криворізьким державним педагогічним університетом, Палермським університетом, Пармським університетом та Католицьким університетом в Ружомберку.

Місце проведення конференції: майдан Свободи, 4, кафедра романської філології та перекладу, факультет іноземних мов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна. *через епідеміологічну ситуацію конференцію буде проведено в онлайн-режимі на платформі Zoom.

 • Питання, що пропонуються для обговорення:
 • Географічний простір як чинник поетики;
 • Ландшафтно-територіальні образи та міфи. Ідеологізація пейзажу;
 • Часопросторовий континуум, трансгресивність та референтність;
 • Негативна геопоетика, природно-географічний детермінізм та художній
 • текст;
 • «Геопоетика» національних ландшафтів у контексті дискурсології та перекладознавства;
 • Поетика міського пейзажу;
 • Художня картина світу і картографія літературних текстів: геопоетичний ракурс;
 • Феномен подорожі та творча екзистенція: від «геопоезії» до «геопрози»;
 • Емоційна географія при навчанні іноземних мов;
 • Геопоетичний вимір детериторіалізації;
 • «Несправжня» географія в рицарському романі, пасторалі, фентезі та науковій фантастиці.

*Учасники можуть представити інші питання, дотичні до проблематики конференції.

Робочі мови конференції: англійська, іспанська, італійська, українська, французька.

Подробиці за посиланням:

http://foreign-languages.karazin.ua/departments/romance-philology-and-translation/notice-board-3