RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 73

21 листопада 2022 року

Школа-семінар "Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти – шлях до формування інтелектуального капіталу"!

Запрошуємо до участі!

Шановні колеги запрошуємо до участі у ХХХІI засіданні школи-семінару "Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти – шлях до формування інтелектуального капіталу", що відбудеться 21.11. 2022 о 15.00 .

Бажаючих виступити просимо подати заявки, а також тексти доповідей в електроному вигляді до 16.11.2022 на е-mail: olgajurjevna@ukr.net або до кімн. 10-10 ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Тексти доповідей будуть надруковані.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Відповідальність за якість та зміст статтей несе автор.

- назвапублікаціїдрукуєтьсяпосерединівеликимилітерамижирнимшрифтом (розміршрифту 14), піднеюзвичайнимилітерамикурсивомправоручдрукуєтьсяпрізвище, ініціалиавтора, нижче – названавчальногозакладу;

- обсяг статті 3-7 сторінок;

- основний текст публікації друкується 14 шрифтом TimesNewRoman, з інтервалом 1,5, поля вгорі та внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см

- сторінки без нумерації

- інформація про автора (ПІБ, навчальний заклад, контактний телефон) подаються окремим файлом та в роздрукованому вигляді;

- список використаних джерел та літератури оформляються із дотриманням стандартів ВАК України, наводяться у порядку цитування.

Телефони для довідок: : 097-455-93-67 Терещенко Ольга Юріївна

Е-mail: olgajurjevna@ukr.net

Регістраційний внесок у цьому роцi взиматися не буде.

Зав. кафедри iноземних мов професiйного спрямування Гусєва А.Г.