Iryna MOROZOVA


Associate Professor at the Department of English Philology, PhD in Philology/Linguistics (2004)

Education:

1997 — graduation with honors from the School of Foreign Languages, Kharkiv State University.

Defended dissertation

Candidate degree: Communicative Strategies of Politeness in the Stereotypic Speech Behaviour of the Victorian Woman

Professional Career

 • 1997-1998 — lecturer, Department of Foreign Languages, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy;

 • 1998-2003 — lecturer, Department of English Philology, V. N. Karazin Kharkiv National University;

 • 2003-2004 — senior lecturer, lecturer, Department of English Philology, V. N. Karazin Kharkiv National University (under contract);

 • 2004-2006 — assistant professor, Department of English Philology, V. N. Karazin Kharkiv National University;

 • since 2006 — associate professor, Department of English Philology, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Scholarly endeavor

 • Areas of expertise: historical sociolinguistics and pragmalinguistics, British, American, and gender studies.

 • 88 scientific and methodological support publications

 • academic secretary of Thesis Committee for defense of PhD theses (V. N. Karazin Kharkiv National University).

Teaching activities:

 • Area studies: Great Britain;

 • Area studies: USA;

 • Practical English course for first-year students of the School of Foreign Languages.

Membership:

 • International summer school “American Studies in Ukraine”, National University “Ostroh Academy”, supported by the Public Affairs Section of the Embassy of the United States in Ukraine, Ostroh, June 1-8, 2002;

 • International Conference “Strategies and Methods of Foreign Language Teaching for Specific Purposes”, Taras Shevchenko National University of Kiev, 2005;

 • since 2014 — academic secretary of Thesis Committee for defense of PhD theses, V. N. Karazin Kharkiv National University.

Main Scientific Works:

 1. Викторианская культура и женский дискурс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2005. № 649. С. 130-134

 2. Ідеї О.О. Потебні та моделювання дискурсу вікторіанської жінки // Нова філологія. 2005. № 2(22). С. 198-203

 3. Мовна особистість жінки у драматургії Вікторіанської доби // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. «Філологія». 2009. Вип. 11. С 644-649

 4. Використання автентичного матеріалу на лекції з лінгвокраїнознавства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2009. № 848. С. 268-272

 5. Кінотекст як засіб занурення в іншомовну культуру (на матеріалі британського історичного телесеріалу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Сер.: Філологія (мовознавство). 2013. Вип. 117. С. 375-378

 6. Комунікативні стратегії увічливості в британській драматургії ХІХ ст. як засіб відтворення гендерних стереотипів // Omnes et Singulos: посередництво мови у дискурсивній (спів)творчості : Кол. монографія. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. С. 199-222

 7. Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. № 1102. Вип. 77. C. 92-96

 8. Типова комунікативна поведінка британської жінки ХІХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 55. С. 252-258

 9. Моно- й кросгендерні комунікативні ситуації англомовного жіночого дискурсу ХІХ та ХХІ століть // Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. Т. 1. С. 161-165

 10. Стереотипізація персонажного мовлення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2018. Вип. 87. C. 77-84

Contact Information

Аddress: room 7-78, 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022

Теlephone: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua